Högaktuella frågor för försäkringsbranschen 2018

2018-01-24

tjej tittar på ipad

Förändringar vi ser i branschen och våra tankar kring vad försäkringsbolagen kan göra för att dra fördel av störningarna.

Försäkringsbranschen är pressad

Försäkringsbolagen är mycket oroade över de utmaningar som stundar i form av överreglering, den snabba tekniska utvecklingen, kundernas ändrade beteenden och konkurrensen från nykomlingar på marknaden.

Kort sagt utmanas hela försäkringsbolagens affärsmodell. En tredjedel av deltagarna från försäkringssektorn vid PwC:s forum om revision och riskkommittéer i finansinstitut (FSARCF) ansåg att tekniken – inklusive de nya marknadsaktörer som ofta är de som ligger bakom tekniska förändringar – och kundernas förväntningar på service dygnet runt är de mest omstörtande krafterna för försäkringsbolagen.

"Vi ser att motsvarande trend också finns på den svenska marknaden"

Morgan Sandström, försäkringsledare, PwC Sverige

Branschens främsta utmaningar

  • 44 procent av företrädarna för försäkringsbolagen vid FSARCF betraktar nya marknadsaktörer, såsom InsurTech-företag, som potentiella affärspartners, och försäkringsbolagen har varit angelägna om att införa nya kärnsystem, utnyttja artificiell intelligens och automatiserade processer.
  • Det har gjorts många affärer i branschen under de senaste åren, vilket inte bara resulterat i konsolidering utan också av en roll utomstående investerare som ser möjligheterna i branschen.
  • Också förändringar som på ytan inte ser ut att påverka affärsmodellerna och de operativa modellerna i någon större omfattning inspirerar många försäkringsbolag att agera ännu snabbare. Redovisningsstandarden IFRS 17 och strävan att vara ”ändamålsenlig” får till exempel många företag att granska hur de bedriver sin verksamhet och vilka produkter de erbjuder.
     

Försäkringsfrågor som vi granskar

Under de närmaste månaderna kommer vi att släppa olika delrapporter kring följande frågor:

  • 44 procent tror att de flesta befintliga försäkringsbolagen inte kommer att överleva, åtminstone inte i sin nuvarande form.
  • 35 procent säger att branschens struktur inte kommer att förändras, men att aktörerna kommer att bytas ut i stor omfattning.
  • 20 procent tror att den traditionella försäkringsmodellen och de etablerade aktörerna kommer att dominera även fortsatt.

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier