Hot Topic - juli 2015

2015-09-10

Den 6 juli 2015 publicerade EIOPA det andra och slutliga paketet med tekniska standarder för genomförande (ITS) och riktlinjer rörande Solvens II. Detta följer EIOPA:s konsultation som inleddes i december 2014. De tekniska standarderna beskriver krav som blir direkt tillämpliga för försäkringsföretag och tillsynsmyndigheter.
 

Riktlinjerna ger försäkringsföretag och tillsynsmyndigheter vägledning i implementeringen av vissa krav i Solvens II. Med detta andra paket av ITS och riktlinjer har EIOPA slutfört den sista stora delen av Solvens II-ramverket. I rapporten Hot Topic beskrivs kortfattat innehållet i ITS och riktlinjer samt hur tidigare förslag har ändrats.

Kontakta oss

Karin Hjalmers

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 52

Följ oss i sociala medier