En kraftigt stigande oro kring förändring och tekniska framsteg inom försäkringsbranschen

2017-06-14

man som använder ipad

 

Förändring (change management) och cyber risk är de största hoten för försäkringsbolag, visar en ny rapport om riskerna inom försäkringsbranschen. Regelverk däremot har fallit till sjätte plats på listan för hot sedan år 2015. 

 

Resultatet i årets rapport är högintressant. Organisationerna hördes i en tid då världsekonomin visade starka tecken på tillväxt, men försäkringsbranschen kände av pressen från strukturella och tekniska förändringar

Morgan Sandström, försäkringsledare, PwC Sverige


De tre största riskerna är enligt undersökningen:

  • Förändring (change management)
  • Cyber risk
  • Tekniska framsteg

Trots de senaste årens ökade regelverksflora: som ställt nya krav på transparens, ökad kostnadsjakt liksom ökat intresset för robotisering så har regelverk klättrar ner på listan för hot. Det här betyder dock inte att vi inte har ett fortsatt tryck på regelverksfrågor, säger Morgan Sandström.

 

– Regelverksfrågor har blivit en prioriterad del av den löpande verksamheten, samtidigt som den nya tekniken lett till ökad transparens och allt tuffare konkurrens, säger försäkringsledaren på PwC Sverige.

Den globala rapporten ”Insurance Banana Skins 2017” undersöker riskerna inom försäkringsbranschen och inkluderar insikter från över 836 försäkringsbolag, tillsynsmyndigheter och nära observatörer i branschen i 52 länder. Rapporten ska ge insikter i de många risker försäkringsbolagen runt om i hela världen står inför och fokusera på att ta itu med riskerna i hela organisationen.

Läs rapporten och fånga trenderna och hoten inom försäkringsbranschen!

Kontakta oss

Morgan Sandström

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier