Insurance 2020 & beyond: Reaping the dividends of cyber resilience

2015-09-28

Två kvinnor står i en trappa


IT-relaterad brottslighet kostar världsekonomin mer än 400 miljarder dollar per år och kostnaderna kommer att fortsätta växa.

Skadeförsäkringsbolagen som deltar i den senaste Banana Skins-undersökningen rankar cyberrisk som den största risken bland företagen. Cyberförsäkring är till stor del en outnyttjad möjlighet för försäkringsgivare och återförsäkrare. Vi bedömer att den årliga bruttopremien är inställd på att växa från cirka 2,5 miljarder dollar i dag för att nå 7,5 miljarder dollar i slutet av decenniet.

Företag inom alla sektorer börjar inse vikten av cyberförsäkring i dagens allt mer komplexa digitala landskap. Många försäkringsbolag och återförsäkrare vill dra nytta av vad de ser som en sällsynt möjlighet att säkra höga marginaler i en annars svag marknad.

Cyberförsäkring kan snart bli en kundförväntan och försäkringsbolag som är ovilliga att anamma det riskerar att förlora affärer till andra företag om cyberprodukter inte utgör en del av deras erbjudande.

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier