Reinsurance 2020: Taking control of your destiny

2014-10-30

Återförsäkrare står inför ett hot mot hela deras verksamhet

Återförsäkrare utan egna strategier kan komma att pressas ut från marknaden. Men vilka affärsmodeller kommer att vara starka på fem års sikt och vad behövs för att positionera sitt företag?
 

Återförsäkrare står inför ett hot mot hela deras verksamhet. Medelstora generalister kan vara särskilt sårbara eftersom kunder kräver mer specialiserade, kreativa och riktade lösningar från sina återförsäkrare och mäklare svarar genom att placera affärer hos återförsäkrare med högsta kvalitet och bästa kompetens. Med begränsad tillväxt på traditionella försäkringsmarknader och en rad nya hot vid horisonten behövs ett tydligt fokus på kostnader, riskhantering och innovation för att bryta sig loss från konkurrenterna.
 

De krafter som driver utvecklingen fortsätter att intensifieras. Det låga ränteläget är speciellt problematiskt och kräver ett mycket snävare fokus på underwriting-kvalitet samtidigt som det ökar behovet av att acceptera mer lönsamma affärer. Premierna har fortsatt sin nedgång i många delar av verksamheten och i vissa fall har detta maskeras genom förändringar i villkoren.

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier