Solvency II enters final countdown

2014-10-13

Solvens II delegerade förordningar

Europeiska kommissionen har äntligen publicerat Solvens II delegerade förordningar. Dessa nya bestämmelser är inte definitiva men ger ändå företagen vägledning att anpassa sig till försäkringsbranschens nya regelverk.
 

Solvens II-direktivets förordningar kommer nu att ses över av Europaparlamentet och Europeiska rådet. De har tre månader på sig med möjlighet till ytterligare tre månader. Därefter kommer dessa bestämmelser med största sannolikhet att ta formen av en EU-förordning som får direkt verkan på svenska försäkringsföretag.
 

PwC har gjort en jämförelse mellan den nu publicerade förordningen och förarbetet från april 2014 vilket belyses i detta dokument.

Kontakta oss

Karin Hjalmers

Partner

Tel 0709-29 33 52

Följ oss i sociala medier