The boardroom agenda: Priming your business for Solvency II

2014-10-20

Knappt 16 månader innan Solvens II-direktivet blir gällande börjar några viktiga krav redan dyka upp och de beslut styrelser gör nu kan få betydande konsekvenser för resultaten, investeringarna och stämningen på marknaden.
 

Denna Solvens II-rapport tar upp några av frågorna att ta itu med för att förbereda verksamheten för förändringarna. Detta inkluderar bland annat hur man kan optimera kapitalet, utveckla en vinnande produktportfölj och dra nytta av nya affärsmöjligheter, liksom hur man kan avgöra vilken teknik som är rätt för organisationen och dess strategiska mål.
 

Hur kommer det nya direktivet att forma styrelserummets dagordning? Bland de viktigaste överväganden är hur de nya kapitalkraven kommer att påverka avkastningen och hur portföljer kan behöva modifieras för att dra nytta av förändringarna. Det är också viktigt att titta på omfattningen av operativa och legala omstruktureringar som kommer att krävas för att optimera kapitaleffektiviteten och kostnadseffektiviteten. Vilka alternativ öppnar sig för förvärv, produktinnovation och organisatorisk omstrukturering och hur kan företagen utnyttja detta?

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier