2013 PwC Global CEO Survey – Summering: Hållbarhet

2014-03-17

Business success beyond the short term: CEO perspectives on sustainability


Vi lever i en värld med en växande befolkning, som söker en bättre livsstil, som ska levereras från en planet med ändliga resurser, av vilka många nu snabbt tar slut. Är dagens affärsmodeller utrustade för att hantera detta? Hållbarhet är inte längre en filantropisk eftertanke och det handlar inte heller om att installera lågenergilampor, istället är det ett sätt att få in mer framåttänkande och ansvarsfullt företagande. Det handlar om att kunna upprätthålla verksamheten med blicken både på nya externa risker och framtida konsekvenser av dina beslut.


Enligt PwC:s 17:e årliga Global CEO Survey håller 75 procent av företagsledarna med om detta och poängterar vikten av att tillgodose samhälleliga behov (utöver behoven från investerare, kunder och anställda) och skydda kommande generationers intressen. Detta förstärks av konsumenter – i Edelman Trust Barometer 2014, svarade 84 procent av de tillfrågade att de tror att företag både kan följa sina egenintressen och samtidigt göra ett bra arbete för samhället. Detta är grönt ljus för att lägga till hållbarhet i vardagsstrategin.


Många företagsledare har stora och nya externa risker på sina agendor. Resursbrist och klimatförändringar, urbanisering och demografiska förändringar är genomgående de megatrender som kommer att förändra verksamheten. Tillsammans med ett ökat förtroendet för den globala ekonomin, kommer dessa faktorer att leda till tillväxtmöjligheter och även till hållbara affärer och utveckling?

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier