Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar handlar om att vid investeringsanalyser samt i förvaltnings- och ägararbetet integrera miljö-, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer (engelska begreppet ”ESG”). Hänsyn till dessa faktorer ger ett bredare underlag inför beslut och i ägararbetet, vilket kan bidra till att minska portföljrisker och identifiera investeringsmöjligheter.


Vi utför uppdrag åt olika typer av investerare och tillämpar tjänster som omfattar både investerarorganisationen och investeringscykeln. Bland annat utformar vi policys för ansvarsfulla investeringar, genomför hållbarhets due diligence, analyserar portföljers hållbarhetsprofil samt mäter portföljavtryck (exempelvis CO2).


FN-initiativet PRI har utformat vägledande principer för ansvarsfulla investeringar och vi stöttar även kunder med att implementera dessa principer i förvaltningen.

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom hållbarhet?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide