Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Ny rapport belyser brister i kommunernas hållbarhetsarbete

2019-03-07

Rapporten Bättre kan vi belyser hur kommunerna lever upp till de ökande förväntningarna kring hållbarhet. 106 kommuner fick besvara frågor kring de tre hållbarhetsdimensionerna (ekonomiska, sociala och miljömässiga) samt hur man arbetar med Agenda 2030.

Sverige kan och ska ligga i framkant i utvecklingen av hållbara samhällsmodeller. Det är därför viktigt att kommunerna bidrar till denna utveckling. Annars är risken stor att Sverige dras isär om kommunernas ambitionsnivåer och arbetssätt inom hållbarhetsområdet skiljer sig alltför mycket åt.

Ur rapporten:

  • Inte ens hälften av kommunerna (44 procent) har antagit mål som kopplar samman de tre hållbarhetsdimensionerna.
  • 70 procent svarar att de arbetar aktivt med Agenda 2030, men aktiviteterna ligger framförallt på utbildnings- och planeringsnivå istället för konkreta aktiviteter med konkreta resultat.
  • Endast hälften av kommunerna har identifierat hållbarhetsrisker.
  • Endast 23 procent har tydliga strategier för att hantera hållbarhetsrisker.

Lösningen: ett gemensamt rapporteringskrav

Ett nationellt rapporteringskrav kommer både öka takten och göra kraven på kommunerna mer likriktade. Kommunerna kan sätta olika hållbarhetsaspekter i ett tydligare och mer verksamhetsnära sammanhang. Kravet måste följas av ett utvecklat ramverk för kommunal hållbarhetsrapportering för att få rätt effekt på verksamhetsutvecklingen.

Det ger också kommuninvånarna bättre möjligheter att förstå hur den egna kommunen bidrar till en hållbar utveckling. Ett krav på rapportering skulle bidra till ett effektivt hållbarhetsarbete, en ökad transparens och förstärka samverkan i syfte att gå från ord till handling i våra kommuner. Det är precis vad Sverige behöver för att nå sina hållbarhetsmål.
 

Kontakta oss

Lena Salomon

Lena Salomon

Certifierad kommunal revisor och partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 56

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier
Hide