Klimatmötet i Paris - utsikter för ett globalt klimatavtal

2015-12-04

Bara några dagar in i klimattoppmötet i Paris tar vår kollega, Jonathan Grant, Director of Sustainability & Climate Change inom PwC, en titt på framgångsutsikterna för ett globalt klimatavtal.
 

Små framsteg i Bonn (igen)

Klimatsamtalen i Paris den 30 november började där de avslutades vi den förra förhandlingssessionen i Bonn i oktober – med ett utkast på 54 sidor.  Samtalen i Bonn kan bäst beskrivas som ett steg i fel riktning, eftersom länderna inte hittade några gemensamma ståndpunkter kring de viktigaste frågorna.

 

Tre utmaningar

När 195 länder deltar finns det alltid en risk för misslyckande. Det finns tre huvudsakliga utmaningar under förhandlingarna i Paris.  

  • ”Köpenhamnsrisken” - att samtalen och utkastprocessen hanteras fel av ordförandeskapet så att länderna känner sig uteslutna och lämnar förhandlingarna.
  • ”Kyotorisken” - att det avtal som man kommer överens om i Paris kollapsar när det kommer tillbaka till länderna. Något som talar för att denna risk är påtaglig är att man gör en onyanserad åtskillnad mellan industriländer och utvecklingsländer.
  • ”Svaghetsrisken” som kommer av försöket att hantera de två första riskerna. Det riskerar att bli ett avtal som är så tunt att länder lämnar förhandlingarna.


Men många härdade kommentatorer tror trots allt på att det blir ett avtal i slutet av Pariskonferensen, även om det inte blir ett särskilt ambitiöst sådant. Ett avtal, oavsett ambitionsnivån, kommer sannolikt att påskynda övergången mot en framtida koldioxidsnål ekonomi eftersom att lagstiftare kommer ha ett större förtroende för att andra länder också vidtar åtgärder.


Även när vi lämnar Paris i slutet av toppmötet, kommer det förmodligen fortfarande vara svårt att veta om det var lyckat eller inte. Det kommer nog vara rättvist att säga att COP21 var en kvalificerad framgång förutsatt att det finns en överenskommelse på slutet av det. Men avtalet måste vara så robust att det kan stå emot skiftande nationell politik, och det kommer att behöva ett starkt stöd både genom finansiellt och tekniskt samarbete. Man kommer också behöva komma överens om hur vi gradvis kan höja ambitionen i alla länder.


Den riktiga bedömningen huruvida detta var ett lyckat möte eller inte kommer sannolikt inte kunna göras förrän under nästa årtionde.

Håll dig uppdaterad

Nästa vecka kommer Fredrik Franke och Fredrik Ljungdahl att vara i Paris för att följa förhandlingarna. Så titta in igen för fler uppdateringar via deras video-blogg.

 

Mer intressant läsning

 

Följ oss på Twitter

@PwC_Sverige
@PwC_Swe_Sustain
@ffranke003
@kDreiman

@PwC_sustainability

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier