Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Klimatmötet COP25 i Madrid: De viktigaste besluten – och ickebesluten

2020-01-22

skyskrapor ovan molnen

Succé eller fiasko? Klimatmötet COP25 i Madrid är avslutat. Men vilka beslut togs? Och kanske ännu viktigare: vilka beslut togs inte? Vad händer nu?

Den kanske viktigaste frågan på COP25 handlade om artikel 6 från klimatmötet i Paris. Denna punkt behandlar hur världens länder ska samarbeta för att minska de globala utsläppen och på så sätt möta klimatmålet att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader.

Den stora konflikthärden på årets klimatmöte var ämnet dubbelräkning, det vill säga när utsläppsminskning bokförs i två olika länder – och om gamla utsläppsrätter ska ingå i den nya beräkningen.

– Denna fråga har varit – och är fortsatt – brännhet då utsläppsintensiva länder som Kina, Indien och Brasilien hör till de med störst utsläpp och samtidigt störst mängd krediter. De vill enligt det gamla systemet räkna in dessa under artikel 6 under Parisavtalet. EU och andra länder motsatte sig detta eftersom det skulle underminera arbetet för nya investeringar. Tyvärr kom man inte överens denna gång heller. Man har istället valt att skjuta fram Artikel 6-frågan till nästa klimatmöte i november 2020, likaså valde man att skjuta upp frågan kring ett insynsramverk. Just insynsfrågan är en absolut förutsättning för ett globalt samarbete, då man måste säkerställa en likvärdig utsläppsrapportering, något som man hittills inte kunna göra, kommenterar Johan Jacobsson, hållbarhetsexpert på PwC.

Vem ska betala när utvecklingsländerna drabbas av katastrofer som orsakas av industriländernas utsläpp? Detta är en central frågeställning som diskuterats intensivt under COP25. Frågeställningen kallas för Warszawamekanismen. Vissa länder kräver att man instiftar speciella fonder, andra vill frånsäga sig allt ansvar, medan ytterligare andra nationer, däribland Sverige, föreslår att man fortsätter att använda sig av befintliga processer som idag reglerar denna fråga.

Uppdaterad jämställdhetsplan en av få framgångar på mötet

Även jämställdhetsarbetet inkluderas inom klimatarbetet. På COP25 sattes ambitionen att uppdatera den befintliga jämställdhetsplanen med konkreta åtgärdspunkter. Sverige var ett av de drivande länderna kring jämställdhetsarbetet och att man på COP25 enades om en uppdaterad jämställdhetsplan får anses vara en av de få framgångarna på årets klimatmöte.

– Sammanfattningsvis kan man nog säga att Parisavtalets optimism nu verkar vara ett minne blott. Det finns ett påtagligt missnöje med att klimatarbetet går alldeles för långsamt och de få åtgärder man lyckas enas kring är otillräckliga. Med tanke på att mottot för COP25 var ”Time for a change”, så kanske missnöjet är befogat. Men vi får inte glömma bort att trots allt så har 84 länder förbundit sig att ytterligare intensifiera sina nationella klimatarbeten, och 73 av dessa länder har nu satt konkreta mål om nollutsläpp till 2050. Ytterligare en positiv nyhet är att COP25-länderna nu också officiellt beslutat sig för att hörsamma de ungas röster från världens gator och torg, främst manifesterat genom den rörelse som Greta Thunberg representerar, säger Johan Jacobsson.

FN-chefen António Guterres var inte sen med att uttrycka sin besvikelse efter mötet. Säkert efterlyser han liksom många andra länder, människor och organisationer att tongivande länder som Australien, USA, Ryssland, Indien, Kina, Saudiarabien och Brasilien förbinder sig att införliva konkreta planer för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Nästa klimatmöte blir COP26 i Glasgow 2020. Fortsättning följer i klimatfrågan...

Kontakta oss

Kundtjänst

Kundtjänst

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom hållbarhet?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide