Koldioxidindex 2015

2015-11-16

Trendbrott mellan klimatutsläpp och tillväxt


Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och klimatutsläpp håller på att brytas enligt årets Klimatindex. Utvecklingen är nödvändig för att begränsa klimatförändringarna. Det finns dock fortfarande en stor klyfta mellan dagens utsläppsnivåer och de åtaganden som krävs för begränsa uppvärmningen till 2 grader, en kritisk nivå enligt FN:s klimatpanel.


I december träffas regeringsföreträdare i Paris för att diskutera ett nytt klimatavtal. Ett nytt klimatavtal och nationella mål kan få långtgående konsekvenser för både investerare och företag.
 

Koldioxidindex 2015 grafik


– Den årliga minskningstakten i koldioxidintensitet sedan år 2000 på 1.3% ligger långt ifrån nivån på 6.3 procent per år som nu behövs för att begränsa uppvärmningen till 2 grader. Politiker och näringslivet inser allvaret och detta kommer förhoppningsvis återspeglas i förhandlingarna om det nya klimatavtalet i Paris.


Kristofer Dreiman, rådgivare hållbara investeringar på PwC, menar vidare att finanssektorn kommer att spela en avgörande roll i klimatomställningen och den behöver samtidigt börja se över sin egen exponering mot klimatrisker.

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier