Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Rapporteringen av FN:s globala hållbarhetsmål: Halvhjärtade insatser räcker inte

2020-02-19

sädesfält

PwC:s globala rapport "SDG Challenge" belyser hur företag runt om i världen arbetar med FN:s Agenda 2030 och hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals, SDG).

Rapporten släpps för tredje året och 27 svenska bolag inom Large Cap är inkluderade. Det generella resultatet är att både svenska och globala bolag nämner SDG-erna i sina års- och hållbarhetsredovisningar. 

Men den stora utmaningen ligger i arbetet med SDG:ernas delmål. Där ser vi en försummelse då bolagen inte anammar delmålen fullt ut. Risken finns att det övergripande SDG-arbetet stannar på en rapporteringsnivå. Det är arbetet med delmålen som avgör om SDG-arbetet blir en framgång och att vi når de nationella målen.

– Allmänhetens krav på en tydlig koppling mellan företagets konkreta påverkan och deras utvalda SDG:er blir allt viktigare. Här kan företagen göra en stor skillnad. Exempelvis kan de visa hur stor del av omsättningen som stödjer ett visst SDG. Ett annat sätt är att till exempel sätta upp tydliga och mätbara mål som kopplas direkt till de utvalda SDG-målen. Viktigast av allt är att företagen verkligen sätter igång att arbeta med SDG:erna metodiskt, konsekvent och på riktigt. Halvhjärtade insatser fungerar inte längre. Det är dags att agera nu, säger Karin Juslin, hållbarhetsspecialist på PwC.
 

Rapporten SDG Challenge:

27 svenska företag och 1 141 globala företag

Baserad på årsredovisningar och rapporteringar för 2018

Fyra branscher:

  • Consumer markets
  • Financial Services
  • Industrial Manufacturing & Automotive
  • Technology, Media & Telecom (TMT)

Undersökningen är baserad på företagens års- och hållbarhetsredovisningar, kvartals-rapporter och annan publik information för 2018.

Vill du veta mer hur du kan arbeta effektivt med FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030? Kontakta oss i dag så hjälper vi dig!
 

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Följ oss i sociala medier
Hide