Ny rapport: Hopes and Fears 2021

PwC har frågat 32 500 människor om jobben, arbetsplatsen och framtidstron i pandemins kölvatten.

Medarbetarna vill ha mer digital kompetens, inkludering och flexibilitet

I en av de största globala medarbetarundersökningarna som genomförts under pandemin avslöjas en påtaglig optimism kantad av en oro bland anställda att deras jobb är i fara i framtiden. PwC har frågat 32 000 medarbetare – anställda på företag och organisationer av alla storlekar över hela världen – kring hur de upplever sin arbetssituation, vilka utmaningar de möter och hur de ser på framtiden. 

De flesta att de tror att de kan möta utmaningarna med automatiseringen – vilket har bevisats under pandemin. Många har tagit till sig nya digitala färdigheter och snabbt anpassat sig till distansarbete. Ändå tycker många att deras jobb är i fara. Mer anmärkningsvärt är att hälften av alla svarande känner att de har missat karriärmöjligheter eller möjligheten till  vidareutbildning på grund av diskriminering.
 

Människor oroar sig för jobben

 • 60% är oroliga för att automatisering riskerar att slå ut jobben.
 • 48% tror att de traditionella anställningsformerna försvinner i framtiden.
 • 56% tror att endast få människor kommer att ha en stabil, långvarig anställning i framtiden. I Indien är siffran hela 81%.
 • 61% anser att staten och myndigheterna måste skydda arbetstillfällen. Denna känsla är mer akut bland 18-34-åringar (66%) än människor över 55 (51%).
 • 39% finner det troligt att deras jobb kommer att vara föråldrat inom fem år.
   

Sammanfattning

Pandemin har kraftigt bidragit till människors oro för framtiden. När företagen i allt större utsträckning automatiserar arbetsuppgifterna och många arbetar på distans, kommer anställda i alla sektorer att behöva förvärva nya färdigheter. Vi måste planera för kunna vara dynamiska i vårt sätt att hantera morgondagens utmaningar.

 

Medarbetare vill upskillas

 • 40% av medarbetarna i studien har förbättrat sina digitala färdigheter under pandemin.
 • 77% är redo att lära sig nya färdigheter eller helt omskola sig.
 • 74% ser utbildning som en fråga om personligt ansvar.
 • 80% är övertygade om att de kan anpassa sig till den nya tekniken på arbetsplatserna. En stor majoritet av människorna i Indien (69%) och i Sydafrika (66%) säger att de är mycket övertygade om detta. Motsvarande siffra i Japan är endast 5%.
 • 46% av personer med universitetsexamen säger att deras arbetsgivare ger dem möjligheter att förbättra sina digitala färdigheter. Verksamma inom branscher som detaljhandel och transport, som är bland de mest utsatta för störningar i samband med pandemin, är siffrorna endast  25% respektive 20%.
 •  49% av respondenterna vill starta eget, en trend som är mest framträdande i Saudiarabien (82%), Sydafrika (82%), Indien (79%) och Qatar (79% ).
   

Sammanfattning

En av de få positiva följderna av pandemin är att människor snabbt ställt om till distansarbete utan att ge avkall på effektiviteten. Undersökningen visar att man är angelägen om att omskolas vid behov, men skillnaderna i tillgång till utbildning kvarstår.

De som mest behöver digitala färdigheter är fortfarande minst benägna att få dem. Om denna trend fortsätter riskerar vi att utvidga den digitala klyftan. Ledare måste skapa mer inkluderande möjligheter till kompetensutveckling.

De som mest behöver digitala färdigheter är fortfarande minst benägna att få dem. Om denna trend fortsätter riskerar vi att utvidga den digitala klyftan. Ledare måste skapa fler möjligheter till kompetensutveckling.

Diskriminering på jobbet: ett påtagligt problem

 • 50% av medarbetarna upplever att de har utsatts för diskriminering på jobbet, med utebliven karriärutveckling eller utbildning som följd.
 • 22% uppger åldersdiskriminering – yngre arbetstagare drabbas lika ofta som äldre.
 • 13% rapporterar att man missar karriärmöjligheter till följd av etnicitet.
 • 14% av medarbetarna har upplevt diskriminering på grund av kön. Kvinnor är dubbelt så benägna att rapportera könsdiskriminering än män.
 • 13% rapporterar diskriminering på grund av social klass eller bakgrund.
   

Sammanfattning

Pandemin avslöjar rasskillnader och sociala spänningar runt om i världen. Utvecklingen mot ökad jämställdhet har i viss mån avstannat då många fler kvinnor än män har lämnat arbetsmarknaden det senaste året. Samtidigt får många yngre arbetstagare inte möjligheter att utvecklas inom organisationen.

Det finns ett stort behov av konkreta insatser för att skapa mångsidiga arbetsplatser. Forskningen visar att en mångsidig arbetskraft höjer effektiviteten och produktiviteten – genom olika perspektiv, kreativt tänkande och öppet samarbete. Detta i sin tur leder till en bredare ekonomisk utveckling i vårt samhälle och ett mer tolerant och inkluderande samhälle med mindre sociala spänningar och ökad jämställdhet.
 

Människor vill arbeta för företag som gör skillnad – men inte till varje pris

 • 75% av de tillfrågade uppger att de vill arbeta för en organisation som bidrar positivt till samhället. Denna trend är särskilt påtaglig i Kina (87%), Indien (90%) och Sydafrika (90%).
 • Om de tvingas välja, säger 54% att de skulle välja att maximera inkomsten. 46% säger att de skulle välja ett jobb som gör skillnad framför mer pengar.
 • 57% i befolkningsgruppen 18-34 år väljer att maximera sina inkomster i första hand.
   

Sammanfattning 

En stor majoritet av medarbetarna vill ha ett jobb som bidrar till att göra skillnad i samhället. Men den ekonomiska verkligheten påverkar naturligtvis också. Det är viktigt att tänka på hur ett högre syfte och ekonomisk kompensation kan synkroniseras till en enhet.
 

En stor majoritet av medarbetarna vill ha ett jobb som bidrar till att göra skillnad i samhället. Men den ekonomiska verkligheten påverkar naturligtvis också. Det är viktigt att tänka på hur ett högre syfte och ekonomisk kompensation kan synkroniseras till en enhet.

Distansarbetets definitiva genombrott

 • Endast 9% av de som kan arbeta på distans vill återgå till den fysiska arbetsplatsen på heltid.
 • 72% av de svarande som kan arbeta på distans säger att de föredrar en blandning av fysisk närvaro på kontoret och distansarbete.
 • 19% vill inte återvända till ett kontor alls och föredrar att arbeta helt på distans.
 • Medarbetare i storstadsområden (66%) är mer benägna att arbeta i roller som tillåter distansarbete än de som bor på landsbygden (44%).
 • 51% tror att tekniska genombrott kommer att förändra hur människor arbetar de närmaste tre till fem åren.
 • 44% accepterar att arbetsgivarna övervakar deras prestationer på jobbet, inklusive sensorer och bärbara enheter. 31% motsätter sig övervakning.
 • 41% av de tillfrågade säger att de inte vill ge sin arbetsgivare tillgång till personuppgifter, inklusive sociala medieprofiler. Endast 35% kan tänka sig ge tillgång till dessa uppgifter till sina arbetsgivare.
   

Sammanfattning 

En anmärkningsvärt låg andel medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans vill gå tillbaka till kontoret på heltid. Med detta i åtanke bör företag erbjuda hemmaarbete eller flextid. Mer än hälften förväntar sig att distansarbete blir ett permanent alternativ till det fysiska kontoret. 

När företag och organisationer planerar för morgondagens kontor bör fokus ligga på att öka de fysiska utrymmen där människor kan stärka relationer, socialt umgänge och träffas för att samarbeta.
 

"En anmärkningsvärt låg andel medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans vill gå tillbaka till kontoret på heltid. Med detta i åtanke bör företag erbjuda hemmaarbete eller flextid. Mer än hälften förväntar sig att distansarbete blir ett permanent alternativ till det fysiska kontoret."

Om undersökningen Hopes and Fears 2021

Undersökningen genomfördes i februari 2021 och baseras på svar från 32 517 personer. Bland respondenterna ingår anställda, företagare, kontraktsanställda, studenter, arbetslösa som letade efter arbete eller var permitterade. Undersökningen baseras på svar från människor i 19 länder: Australien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Japan, Kuwait, Malaysia, Nederländerna, Polen, Qatar, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Spanien, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA.
 

Kontakta oss

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Head of People & Organisation, Consulting, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 55

Bo Karlsson

Bo Karlsson

Chief Digital Officer, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 17

Följ oss i sociala medier