Hur är det att arbeta på PwC?

PwC är möjligheternas arbetsplats

PwC:s verksamhet förändras i snabb takt – digitalisering och globalisering stöper om förutsättningarna i näringslivet och andelen rådgivningstjänster ökar. Regleringar förändras löpande och vissa av våra tjänster automatiseras och robotiseras, vilket också innebär att helt nya arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter skapas.

Vårt medarbetarlöfte är "Opportunity of a Lifetime". Tiden på PwC ska vara den bästa tiden i karriären och präglas av utveckling och möjligheter.

Ett passionerat och autentiskt ledarskap

Inom PwC betraktas alla som ledare. Vi vill att ledarskapet på PwC är passionerat och autentiskt och att vi drivs av ett genuint intresse att leva upp till PwC:s vision.

Våra ledare ansvarar för att se varje medarbetares potential, ge coaching och feedback samt ta till vara på utvecklande möjligheter för medarbetaren. "Leadership Journey” är vår nya satsning för att vi på PwC ska bli ännu bättre ledare. Det handlar om hur du leder dig själv, andra, grupper och hela PwC som företag – beroende på just din roll. Leadership Journey är en expedition fylld av möjligheter och utmaningar där vi utforskar ledarskap och självledarskap.

Hållbara medarbetare är avgörande för PwC:s framgång

Vår familjära kultur präglas av samarbete, omsorg och återkoppling, vilket påverkar hälsa och välmående positivt. På PwC är det dessutom medarbetarna som utgör affären. Vårt välmående är därför centralt för den nytta vi skapar för kunderna och i förlängningen avgörande för PwC:s framgång.

Vi medarbetare har höga ambitioner och ett stort engagemang för att utvecklas och anta nya utmaningar. Det är en fantastiskt bra kultur, eftersom det gynnar både våra kunder, oss själva som medarbetare och PwC som företag. För att möjliggöra den kulturen erbjuder PwC bland annat trygga tillsvidareanställningar, flexibel arbetstidsmodell och Hälsokedjan, vår hälso- och sjukvårdsförsäkring via Skandia.

Som ett led i vårt fortsatta arbete med hållbarhetsfrågor har företagsledningen även beslutat om hållbarhetssatsningen 1+1. Den innebär att samtliga medarbetare får möjlighet att avsätta två dagar för samhällelig respektive personlig hållbarhet.

PwC:s års- och hållbarhetsredovisning 2017/18

“Det viktigaste är inte vad du gjort bakåt – vi letar efter personer vi tror på framåt."

Louise Thulin, Human Capital, PwC Sverige
Louise Thulin

Hur rekryterar PwC?

Självklart är ditt CV viktigt, men det är din potential som avgör. Vi vill framförallt rekrytera människor utifrån deras utvecklingsmöjligheter och fokusera på vad personen kan åstadkomma på PwC. Det gör vi bland annat genom att använda urvalstester som fokuserar på personlighet och problemlösningsförmåga. Testerna minimerar risken för diskriminering och skapar en rättvis och transparent rekryteringsprocess. Utifrån testresultat och och övriga moment i rekryteringsprocessen görs sedan en helhetsbedömning av kandidaten.

Kontakta oss

Simon Fjellner

Simon Fjellner

Employer Brand Manager, PwC Sverige

Tel 0730-74 18 74

Följ PwC Karriär