Bostadsrätt – Sälja fastighet till bostadsrättsförening

PwC har bred erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsprojekt där såväl mindre som större byggföretag eller andra fastighetsägare fungerar som våra uppdragsgivare. Vi är vana vid att arbeta såväl med nyproduktion som med ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.

Utgångspunkten är att vi biträder och stöttar er i hela projektet, dvs. i allt som har att göra med bildande av bostadsrättsföreningen, upprättande av en kostnadskalkyl och/eller ekonomisk plan, upplägg av en fungerande och skatteffektiv säljstruktur, genomförande av nödvändiga transaktioner osv.

Genom att aktivt engagera oss i projektet och hålla kontakt med såväl projektägare, bank och mäklare ser vi till att utgången blir så bra som möjligt för vår kund. Vår styrka är att kunna hjälpa våra kunder med samtliga de frågor som uppstår under projektets gång och från planeringsskedet till att bostadsrätterna slutligt överlåts.

Vår erfarenhet av branschen är uppskattad hos kunderna och många kunder använder oss därför även gärna som diskussionspartner under projektets gång.
 

Huvudmomenten i ett bostadsrättsprojekt består av:

  • Preliminära beräkningar m.m.
  • Säkerställande av finansiering
  • Fastställande av slutliga insatser, årsavgifter m.m.
  • Upplägg av säljstruktur, dvs. utredning kring lämplig skatteeffektiv säljstruktur
  • Upprättande av ekonomisk plan (och eventuellt kostnadskalkyl), intygsgivning och registrering hos Bolagsverket
  • Föreningsformalia inför förvärv, t.ex. förvärvsstämma och protokoll samt upplåtelseavtal
  • Avtal om överlåtelse m.m. i samband med slutliga transaktioner vid verkställandet av säljstrukturen
  • Avslut och föreningens övertagande (ekonomi/redovisning)
     

Förutom att biträda vid uppstarten av en ny bostadsrättsförening kan PwC även bistå vid frågor som uppkommer senare under föreningens livslängd. Dessa frågor kan beröra föreningsjuridiska frågor, styrelsefrågor, anpassning av föreningens stadgar, skatter, frågor gällande äkta och oäkta bostadsrättsföreningar m.m.

PwC kan även genom våra rådgivare med särskild erfarenhet av redovisningsfrågor i bostadsrättsprojekt även biträda i redovisningen i projektet och i bostadsrättsföreningen såväl i uppstartsskedet som i löpande ekonomisk förvaltning i föreningen. PwC kan även bistå med rådgivning i frågor rörande projektekonomi, dvs. planering av hela ekonomin i projektet. 

Kontakta oss

Patric Forsell

Patric Forsell

Ansvarig Partner PwC Legal, PwC Sverige

Tel 0709-29 52 09

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp?

Fyll i formuläret om du vill ha hjälp med affärsjuridisk rådgivning

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide