Legal M&A - Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser är ofta både komplexa och tidskrävande. I dagens globala ekonomi spänner de även ofta över flera jurisdiktioner och kräver ett brett spektrum av rådgivning. 

PwC Legal hjälper er med alla juridiska aspekter av ett samgående, uppköp, försäljning eller investering. Våra specialister inom legal, deals och skatt hjälper er så att affären slutförs korrekt och på ett så effektivt sätt som möjligt.

PwC Legals team hjälper er gärna med:

  • Förvärv, samgåenden, omstruktureringar och outsourcing inom Sverige och internationellt 
  • Transaktionsrådgivning
  • Legal due diligence (på köpar- eller säljarsidan)
  • Rådgivning inför samgående/förvärv/försäljning (på köpar- eller säljarsidan) 
  • Rådgivning efter samgående/förvärv/försäljning (på köpar- eller säljarsidan)  
  • Uppstart av ny verksamhet

Kontakta oss

Henrik Nobel

Director, PwC Sverige

Tel 010-2125779

Martin Vestman

Partner, PwC Sverige

Tel 0761-47 47 01

Patric Forsell

Ansvarig Partner PwC Legal , PwC Sverige

Tel 0709-29 52 09

Följ oss i sociala medier