Hur ska kommunala fastighetsbolag agera under och efter den pågående pandemin

Hur ska kommunala fastighetsbolag agera under och efter den pågående pandemin? 

  • hyresnedsättningsfrågor och fokus på kommunala fastighetsbolag
  • avtal med hyresgäster
  • förutsättningar för stöd och den nya lagstiftning

Constantina och Christina ger information och tips om vad kommunala fastighetsbolag behöver vara uppmärksamma på och tänka på inom den närmaste tiden.

 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Målgrupp

Personer som arbetar med kommunala fastighetsbolag.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Customer Hub

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier