Data analysis and presentation skills

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Presentation i grupp | PwC

Sharing knowledge and insights to create opportunity 

Learn more, enroll in PwC's Coursera Specialization: Data Analysis and Presentation Skills: The PwC Approach

Utvecklingen på big data-området kommer att forma framtidens sätt att arbeta. Vår utmaning är att använda datan till att skapa verkliga insikter. Kan en förbättrad analysförmåga hjälpa dig att lösa problem bättre och snabbare?

PwC har inlett ett samarbete av ett helt nytt slag med Coursera, ett välrenommerat företag som är ledande när det gäller att tillgängliggöra utbildning av högsta klass via storskaliga, öppna nätkurser (MOOC-kurser). Nu släpper vi en kurs tillsammans. 

Kursen PwC har tagit fram heter Data Analysis and Presentation Skills: The PwC Approach. Kursen ger en introduktion till dataanalys och dess funktion som beslutsunderlag. Du får bekanta dig med ett ramverk för genomförande av dataanalys samt de verktyg och tekniker som vanligen används. Till sist får du möjlighet att tillämpa dina kunskaper i praktiken i en simulerad företagssituation. Kursen har utformats och utvecklats av PwC, den är på engelska och varje delkurs tar ungefär 10 timmar vardera att slutföra. Kostnaden för kursen är 49 USD per månad. Det är också möjligt att genomgå kursen utan att ta ut kursintyg.

Kursen är uppdelad i fyra delkurser samt ett projekt där de inhämtade kunskaperna tillämpas. De olika delkurserna är:

  1. Data-driven Decision Making
  2. Problem Solving with Excel
  3. Data Visualization with Advanced Excel
  4. Effective Business Presentations with Powerpoint
  5. Projektarbete: Data Analysis and Presentation Skills: The PwC Approach Project
Potential infographics | PwC
Digital universe infographics | PwC

Kontakta oss

Annie Werlemalm
Head of Employer Branding, PwC Sverige
Tel 0725-84 99 28
Email

Johanna Kjessler
Research & Rekrytering - Human Capital, PwC Sverige
Tel 0729-80 935 5
Email

Följ oss