Generation Y önskar ett flexibelt arbete och utvecklingsmöjligheter

2012-01-13

kvinna håller i mobiltelefon


Flexibelt arbete och utvecklingsmöjligheter rankas i topp när den unga generationen, generation Y, ställer krav på framtida arbetsgivare. Det visar PwC:s senaste rapport som kartlagt inställningen till jobb och karriär bland ungdomar. Gruppens attityder till jobb och karriär får stor betydelse för företagsklimatet framöver eftersom den beräknas utgöra hälften av världens arbetskraft år 2020.
 

Personlig utveckling viktigare än ekonomiska förmåner

För den gruppen unga som är i startgroparna av sin karriär prioriteras självförverkligande och att kunna utvecklas på arbetsplatsen framför ekonomiska förmåner. En femtedel menar att vidareutbildning inom företaget är den viktigaste och 19 procent värderar flexiblare arbetstider med fokus på balans mellan fritid och arbetsliv. Först på tredje plats kommer ekonomiska belöningssystem som exempelvis bonusar.

– En av företagens absolut största utmaningar framöver handlar om att hitta och behålla rätt kompetens. De arbetsgivare som förstår de ungas synsätt och som anpassar sin organisation efter det, är också de som klarar sig bäst i konkurrensen om att faktiskt attrahera de nya talangerna, kommenterar Anders Assarson, ansvarig för Human Resource Services inom PwC.
 

Utlandstjänst – överst på önskelistan

Svag lojalitet, drivkraft att snabbt avancera och önskan om utlandstjänst är några av de karaktärsdrag som utmärker generation Y på arbetsmarknaden. 

Över 70 procent av den nya generationens arbetstagare önskar att få arbeta utomlands, mer än 50 procent anger möjlighet till karriär som det viktigaste för en attraktiv arbetsgivare och 25 procent tror sig komma ha minst sex arbetsgivare under karriären.

De flesta inser dock att de måste lägga vissa krav åt sidan för att överhuvudtaget få ett arbete och komma in på arbetsmarknaden. Över 70 procent av respondenterna anger att de fått kompromissa med sina önskemål för att få en anställning.
 

Höga krav på teknik och elektronisk kommunikation

Generation Y är också den mest uppkopplade och nätverkande generationen med kontakter över hela världen via sociala medier och internet. Enligt studien väljer mer än 40 procent att kommunicera elektroniskt snarare än via personliga möten eller över telefon. Tre fjärdedelar hävdar dessutom att tillgången till teknik är avgörande för deras effektivitet på jobbet.

– Att som arbetsgivare hantera den här generationen blir betydligt mer komplext än chefskapet över tidigare åldersgrupper. Den här generationen tar inte bara med sig nya värderingar utan deras entré på arbetsmarknaden innebär också att åldersspridningen bland arbetstagare blir väldigt stor. Det kan ge avtryck på arbetssätt och företagskultur och är definitivt en framtidsfråga för företagen, avslutar Anders Assarson.

Läs hela rapporten: Millenials at work – reshaping the workplace
 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes som webbenkät mellan augusti och oktober 2011, där 4 364 ungdomar födda mellan 1980 och 2000 fick svara på frågor om framtidens arbetsmarknad. 75 procent av respondenterna hade ett jobb eller skulle precis påbörja en anställning, åtta procent var arbetslösa. Resterande i målgruppen var egna företagare eller studenter. "Millennials at work - Reshaping the workplace" är en fortsättning på det arbete PwC startade 2007 med att kartlägga framtidens arbetsplatser.

Kontakta oss

Anders Assarson

Partner

Tel 0709-29 14 23

Följ oss i sociala medier