Hjälp företaget att se in i framtiden

Ett nytt år är ett idealiskt tillfälle för HR att utvärdera den långsiktiga strategin

Efter att länge ha hanterat kortsiktiga taktiska frågor ger det nya året en välkommen chans för HR att ta en närmare titt på den långsiktiga strategin.

  • Organisationer måste se till att deras varningssystem för stressrelaterade problem fungerar, så att tecken på stress kommer fram så snart som möjligt. Ledningen måste vara medveten om hur medarbetarna mår och HR spelar en avgörande roll för att hjälpa den eller de som drabbas så snart som möjligt.
  • Frågan om att hitta och behålla rätt personal med rätt förutsättningar är en av de största och kostsammaste aktiviteterna i verksamheten – och frågan har varit på tapeten ett tag, och lär så förbli, särskilt i ekonomiskt osäkra tider.
  • Din verksamhet behöver näring och att hålla hårt i de talanger du redan har! Tänk utanför boxen när det gäller sättet att locka begåvningar och ställena du letar på. De bästa företagen jagar de bästa akademikerna, så var öppen för att leta i andra branscher och andra geografiska områden.
  • HR har möjligheten att lotsa organisationen framåt och få dess konkurrensfördelar att komma till sin rätt. Hur du motiverar personalen måste stå i samklang med organisationens mål och syfte. Överensstämmelse mellan strategi och belöningar är alltså mycket viktig.
  • En annan utmaning är att utnyttja möjligheterna på tillväxtmarknaderna. Kina har en dynamisk och pulserande marknad. Hur kan vi få hem lite av detta till våra västerländska marknader?
  • Löneinflation drabbar tillväxtmarknader, bland annat Indien, och det kommer att ändra sättet vi anställer arbetskraft på därifrån. Inom tio år kommer det inte längre att finnas ”billig” arbetskraft. Och det handlar om mycket mer än bara billig arbetskraft - det finns en enorm begåvningsreserv av klipska, smarta och engagerade människor där, och hur kan vi utnyttja det?
  • PwC gjorde nyligen en undersökning om regelefterlevnad som visade att det just nu finns 197 olika personalrelaterade bestämmelser för en organisation att leva upp till. Vissa av dem är komplexa, kostnadskrävande och har införts med mycket snäva tidsramar. Risk och efterlevnad är därför ett stort ansvar för HR.

Mitt i allt detta finns en verklig chans för HR att utveckla snabbare, bättre och effektivare rutiner för att ta sig an dessa utmaningar. HR kan erbjuda bättre handledning och program för att utveckla och behålla rätt talanger. HR kan också säkerställa att incitamentsprogrammen ligger i linje med organisationens nyckelvärderingar.

Kontakta oss

Martin Lindqvist

Partner

Tel 0709-29 35 57

Följ oss i sociala medier