HR–utmaningar vid förvärv och avyttring av verksamhet

Rätt hantering av HR-frågorna säkerställer en effektiv transaktion

Att hantera HR- och organisationsfrågor på rätt sätt är avgörande för att ett förvärv eller avyttring av en verksamhet ska vara framgångsrik. Använder du rätt metoder för att mäta och tydliggöra HR-aspekterna i en förändring kan du säkerställa att förändringen görs effektivt och att du behåller personalens engagemang både före, under och efter transaktionen.
 

Vi kan hjälpa dig genom hela transaktionskedjan, bland annat med att:

  • Uppskatta HR-relaterade kostnader som bör tas med i transaktionspriset.
  • Utveckla och implementera HR-strategier vid övertaganden, integrationer och försäljningar.
  • Utarbeta Dag 1-planer för HR.
  • Identifiera nyckelpersoner och tillvägagångssätt för att behålla dessa.
  • Göra kultur- och medarbetaranalyser för att stödja ett framgångsrikt förändringsarbete.
  • Identifiera aktuella och framtida åtaganden för pensioner, optionsprogram, avgångsvederlag osv.
  • Ge rådgivning kring anställningskontrakt, belöningssystem och HR-handböcker.
  • Stödja verksamheten att harmonisera interna HR-processer och riktlinjer.
     

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Anders Assarson

Partner

Tel 0709-29 14 23

Följ oss i sociala medier