Kommunikation och förändringsledning

Mer engagerad personal med rätt kommunikation och ledning

Vid större förändringar är medarbetarnas engagemang en avgörande faktor för att lyckas. Genom rätt kommunikation och förändringsledning säkerställer du att de är involverade och beredda på att förändra sitt eget sätt att arbeta.
 

Kommunikation är centralt för att få en verksamhet att nå sina mål. När medarbetare och chefer har en förståelse för verksamhetens mål och de förändringar som genomförs i verksamheten får det direkt effekt på resultatet. I längden ger detta också nöjdare kunder och medarbetare som är motiverade, har lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning. Den interna kommunikationen ska också verka för att medarbetare och chefer känner sig stolta över företagets varumärke och blir externa ambassadörer för vad verksamheten står för.
 

Du kan få hjälp med att:

  • Se till att medarbetare och chefer förstår verksamhetens utmaningar, strategiska vägval och på vilket sätt var och en kan bidra till att realisera företagets strategi.
  • Få medarbetare och chefer att förstå orsaken till förändringsbehov och att få dem att acceptera och engagera sig i arbetet.
  • Se över vilka risker som kan uppstå i en förändringsprocess.
  • Ta fram beslutsunderlag för enklare och mer underbyggd styrning av verksamheten.
  • Ta fram en kommunikationsstrategi och handlingsplan baserat på intressentanalys.
     

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Angelica Jakobsson

Angelica Jakobsson

Head of Change Management

Tel 0709-29 15 78

Följ oss i sociala medier