Krishantering – flytta personalen vid rätt tidpunkt

När jordbävningar, kärnkraftsläckor och politiska oroligheter plötsligt uppstår i länder där företag har personal måste ansvariga veta om, hur och när de behöver flytta sin personal.
 

När säkerhetsläget i Libyen försämrades under februari skickades det brittiska elitförbandet SAS ut för att rädda brittiska oljearbetare från flera isolerade läger i öknen söder om Benghazi. Det skapade stora rubriker hemma i England och visade också vilka risker många kan ställas inför när de arbetar utomlands.
 

Tidigare i år fick världen också uppleva konsekvenserna av den jordbävning, tsunami och kärnkraftsläcka som drabbade norra Japan. Då behövde företagen också snabbt bedöma vilka åtgärder de behövde vidta för att skydda personalen, vilka riskerna var och vad deras eget ansvar bestod i.
 

Många företag har redan i dag en plan för krishantering och katastrofberedskap. Men kommunikation är nyckeln till framgång för alla typer av planer, enligt Warren Heaps, delägare i Birches Group, en rådgivningsbyrå som är specialiserad på arbetsmarknadsdata i utvecklingsländer.
 

Rätt information och instruktioner i rätt tid är av största vikt, särskilt i en eventuell evakueringssituation. Med rätt information har människor förutsättningar att besluta om det är dags att förflytta sig från området.
 

En bra plan för katastrofberedskap tar hänsyn till ett antal faktorer, enligt Heaps:

  • Identifiera var alla dina uppdragstagare och deras familjer finns. Informera om detaljerna i företagets plan när den sätts i verket och vilka åtgärder dina uppdragstagare då ska vidta.
  • Identifiera korttidsanlitade uppdragstagare och affärsresenärer, när det går.
  • Genomför säkerhetsgenomgångar.
  • Använd extra säkerhetsåtgärder i högriskområden, exempelvis säkra bostäder, säkerhetsutbildade chaufförer och utbilda för ökad medvetenhet.

Kontakta oss

Martin Lindqvist

Partner

Tel 0709-29 35 57

Följ oss i sociala medier