Medarbetare på distans – att leda på rätt sätt

Det finns numera så avancerad teknologi att personal kan arbeta från virtuella kontor var som helst i världen, men hur går det med personalengagemanget när medarbetarna inte längre träffar varandra eller sina chefer dagligen?
 

Fram till nyligen var det omöjligt att kolla e-post, twittra eller använda Google Maps utan dyr satellittelefon när man klättrade uppför Mount Everest. Men sedan slutet av 2010 har 3G wi-fi varit tillgängligt, tack vare TeliaSonera och det nepalesiska dotterbolaget Ncell. Så, om du skulle råka befinna dig på väg uppför krönet skulle mobilnätverk och internet troligtvis inte vara något problem.
 

När takten av teknologiska framsteg accelererar kan det vara svårt att hålla koll på de ökade möjligheterna och inte minst de många utmaningar som detta skapar för HR-medarbetarna. När möten mellan företagets medarbetare är sällsynta eller inte existerar alls kan traditionella arbetssätt när det gäller ledning, motivation och kommunikation vara både opassande och otillräckliga.
 

- Företagens ledningar förlitar sig i stor utsträckning på fysiska möten mellan ledning och personal. Den vardagliga kontakten mellan medarbetare och chefer som sker informellt behöver därför kompletteras när det gäller medarbetare på distans. De här cheferna behöver nya sätt att stödja samarbete och bygga laganda för att hålla sina medarbetare engagerade, effektiva, motiverade och friska, säger Steve Prentice, vice vd hos analysfirman Gartner.
 

De sociala nätverk och verktyg som företag aktivt har avrått från kan nu i stället bli det som kopplar ihop distansarbetare med sina chefer. Sociala medier kan genom att göra det lättare att informellt utbyta kunskap och insikter och ge varandra råd främja gemenskap och skapa känsla för företagskulturen. Sociala medier kan också integreras i företagets intranät för att underlätta feedback via diskussionsforum, utbyte av idéer eller för att göra det möjligt för medarbetare att komma i kontakt med varandra och lösa problem.
 

Tips för att leda medarbetare på distans

  1. Kommunicera, kommunicera, kommunicera - som chef för distansarbetare behöver du vara extra tydlig om vad som krävs, när arbetet ska göras och hur dina medarbetares prestationer kommer att mätas.
  2. Lita på dina medarbetare - du behöver ge dem friheten att utföra sina uppdrag utan att hela tiden kontrollera deras arbete.
  3. Ge stöd från HR - Uppdatera HR-policyer löpande för att se till att de speglar de senaste tekniska trenderna och gällande lagstiftning.
  4. Ge teknisk frihet - experimentera tillsammans med dina medarbetare hur sociala verktyg och nya tekniska lösningar kan utnyttjas.
  5. Anpassa arbetssätt och rutiner - uppmuntra feedback från dina medarbetare och var öppen för idéer som kan förändra hur ni arbetar.

Kontakta oss

Martin Lindqvist

Partner

Tel 0709-29 35 57

Följ oss i sociala medier