Alumni

Välkommen till PwC Alumni! Vi vill gärna hålla kontakten med dig som har jobbat hos oss.

Vår alumniverksamhet har till syfte att stärka relationerna med tidigare medarbetare och skapa nätverk som är värdefulla för båda parter. Din anknytning och dagliga kontakt med oss har förändrats, men vi är måna om att vår affärsrelation inte upphör. Vi vill gärna bygga nya broar och stärka de som redan finns. Du kan fortfarande vara en del av firman genom att gå med i vår alumniverksamhet. Registrera dig via formuläret här..

Vi vill gärna vara säkra på att vi har dina aktuella kontaktuppgifter så att vi kan bjuda in dig till nästa Alumniaktivitet. Om du redan har registrerat dig, men vill ändra dina uppgifter eller avregistrera dig så kontakta oss på alumnisweden@se.pwc.com eller ring Lena Mattsson, 010-213 31 13.