Marknad

Erbjudande för ett hållbart samhälle

För oss innebär en hållbar affärsverksamhet att driva vår affär med etik och integritet med hjälp av vårt syfte och våra värderingar. Detta omfattar även vårt ansvar och möjlighet till att påverka hela vår värdekedja, både genom de tjänster vi erbjuder och leverantörer och samarbetspartners vi väljer att arbete med.

Bidraget till ett hållbart näringsliv sker på många olika plan, bland annat genom att vi:

  • Hjälper företag att reducera risker och dra nytta av nya möjligheter.
  • Skapar förtroende för information som kommuniceras till marknaden.
  • Utvecklar nya metoder för att mäta socialt och miljömässigt värde, i tillägg till finansiellt värde.
  • Arbetar med oberoende och affärsetik bland annat genom att se över de krav som ställs på leverantörer och underkonsulter.

Etik och uppförande

Vårt syfte, att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem, tillsammans med våra värderingar, lägger grunden för hur våra medarbetares uppträder och agerar på marknaden. Lika viktigt är vår struktur för styrning, oberoende, etik och regelefterlevnad.

>> Läs mer om vår uppförandekod

 

Inköp – ansvarstagande leverantörer

PwC har en uppförandekod för leverantörer som alla leverantörer ska följa. De mest affärskritiska inköpen är IT, lokaler samt försäkringar och tjänster. Vi ställer höga krav i våra avtal och förbehåller oss rätten att avsluta samarbetet vid avvikelser. PwC Sveriges omkring 1 400 leverantörer finns främst i Sverige. Vi fortsätter att minska antalet leverantörer och under året ökade inköpen via centrala avtal.

>> Läs vår uppförandekod för leverantörer

Kontakta oss

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier