Samhällsengagemang

Vi på PwC ska lösa viktiga problem, men de största problemen kan varken vi på PwC, eller någon annan lösa själva. Genom ett aktivt samhällsengagemang där vi tar till vara våra medarbetares kunskaper och erfarenheter anser vi att vi kan bidra ännu bättre till att lösa svåra problem. Detta kan vi framför allt göra genom kunskapsdelning, stödja socialt entreprenörskap och verka för kapacitetsutveckling för organisationer och individer.
 

Vi anser att samhällsengagemang inte bara bidrar till samhället utan ger även mycket tillbaka genom att våra medarbetare växer både professionellt och personligt. Dessutom fördjupas relationerna med kunder och partners och hela företagets kompetens ökar.
 

Mentorprogrammet Include öppnar dörrar till näringslivet

Via mentorprogrammet Include är medarbetare från PwC mentorer för gymnasieelever i socialt utsatta områden. Programmet är treårigt och kopplat till läroplanen. Ambitionen är även att det ska skapa en brygga mellan näringslivet och gymnasieskolan.

>> Läs mer om mentorprogrammet

 

Stöd på vägen till jobb med Mitt Livs Chans

PwC samarbetar med Mitt Liv som är ett socialt företag verksamt inom arbetsmarknadsintegration. Genom mentorprogrammet Mitt Livs Chans får akademiker med utländsk bakgrund möjlighet att etablera kontakter, utveckla kunskap och bygga professionella nätverk. Samtidigt får PwC:s medarbetare vidgade vyer och möjlighet att stödja människor i processen på väg till arbete. PwC:s medarbetare i Stockholm och Göteborg kan bli mentorer i programmet.

Mentorprogrammet Include öppnar dörrar till näringslivet

Via mentorprogrammet Include är medarbetare från PwC mentorer för gymnasieelever i socialt utsatta områden. Programmet är treårigt och kopplat till läroplanen. Ambitionen är även att det ska skapa en brygga mellan näringslivet och gymnasieskolan.

>> Läs mer om mentorprogrammet

 

Socialt entreprenörskap med Business Challenge

Hållbara företag bygger hållbara samhällen. Därför var PwC med och startade Business Challenge och fortsätter att stötta initiativet för att bidra till tillväxt och fler jobb. Vi hjälper nystartade innovationsföretag och entreprenörer att vidareutveckla sina verksamheter för att driva på en hållbar ekonomisk utveckling och skapandet av nya arbetstillfällen.

Nytt samarbete med Norrsken

PwC har ingått ett samarbetsavtal med stiftelsen Norrsken som stöttar entreprenörer inom teknik med inriktning mot social påverkan. Norrsken driver bland annat mötesplatsen "Norrsken House" där verksamheter med fokus på att påverka samhället positivt bland annat genom ny teknik erbjuds medlemskap. Samarbetet innebär bland annat att PwC är huvudpartner till Norrskenssfären avseende rådgivning inom våra olika kompetensområden. PwC:s medarbetare har också möjlighet att bli medlemmar i "Norrsken House".

Nasim Farshid Khosravi och Sleman Fadel
vårt bidrag till samhället

Utbildning – starka band till akademin

PwC har starka band till studier och forskning. Vi bidrar till undervisningen på flera universitet och erbjuder uppsatspraktik på våra kontor runt om i landet. Till Handelshögskolan i Stockholm har vi bidragit till en professur i redovisning och revision och Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR) får stöd för sin forskning kring civilsamhällets ekonomi, organisering och utveckling. SIR och PwC ger även tillsammans ut den vetenskapliga skriftserien "Forskning i Fickformat". Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle och författarna är framför allt nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor.

Kontakta oss

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier