Samhällsengagemang

Ideellt engagemang ger ömsesidigt utbyte


PwC:s medarbetares kunskap, kompetens och engagemang är en kraft att räkna med. För oss är utbildning och entreprenörskap viktiga byggstenar för ett hållbart samhälle och vi bidrar gärna inom just dessa områden.
 

Vår ansats

PwC tillför stora värden till samhället genom vår affär. Vi vill att vår kompetens och kapacitet också ska komma andra aktörer och sammanhang till del. Därför bidrar vi på ideell basis. Engagemanget och utbytet är ömsesidigt. Vi får mycket genom att våra medarbetare växer professionellt och på det personliga planet, vi fördjupar relationerna till kunder och partners och vi ökar hela företagets kompetens. PwC:s fokus ligger på utbildning och entreprenörskap och vi ser mångfald och innovationskraft som viktiga dimensioner inom dessa områden. Vi planerar att utveckla vår ansats och vårt arbetssätt så att PwC:s engagemang ska ge ännu större effekt.

 

Förebilder gör skillnad

Mitt Liv är ett socialt företag som har gjort integration på svensk arbetsmarknad till sin uppgift. Mentorprogrammet Mitt Livs Chans ger akademiker med utländsk bakgrund möjlighet att etablera kontakter, utveckla kunskap och bygga professionella nätverk.


PwC:s medarbetare kan bli mentorer i programmet och under 2015/2016 bidrog 20 medarbetare med över 600 timmar coachning och rådgivning. Under året utökade vi mentorprogrammet med ett antal företagsträffar.


Syftet med PwC:s engagemang i Mitt Livs Chans är att stödja människor på vägen till jobb. Utöver det tog PwC emot ett antal praktikanter som erbjöds anställning efter praktikens slut.


PwC:s mentorprogram Include

PwC:s mentorprogram Include är ett långsiktigt engagemang där medarbetare från PwC verkar som mentorer för gymnasieelever i syfte att bidra till elevernas utveckling genom motivation, mentorskap och erfarenhetsutbyte. Mentorprogrammet medför ett ömsesidigt utbyte. Genom mötet med eleverna utvecklas mentorerna på ett personligt plan och förståelsen för vikten av inkludering ökar.

Mentorprogrammet bidrar till att bygga en brygga mellan näringslivet och gymnasieskolan genom Includes treåriga program som är kopplat till läroplanen. PwC startade projektet hösten 2015 på S:t Botvids Gymnasium i Norsborg utanför Stockholm. Sedan dess har fler gymnasium i Stockholmsområdet kommit in i programmet och motsvarande samarbeten finns i Malmö. Till hösten 2017 startar Include också i Göteborg.

– Det finns en enorm erfarenhetsbank bland våra medarbetare på PwC och genom att vi delar med oss av våra erfarenheter och stödja ungdomarna hoppas vi kunna bredda deras framtidsvyer och bana väg för framtida framgångar. Mentorskapet är också betydelsefullt för våra medarbetares utveckling då de får ett större perspektiv på andra och på sig själva, säger Nasim Khosravi.

Utfallet av mentorprogrammet har hittills varit mycket bra med positiva reaktioner från elever, skolledning och från PwC:s mentorer.

– Vi tror att näringslivet kan spela en viktig roll i unga människors utveckling och att det ligger i näringslivets intresse att vara med och bidra till att vi får en ökad talangbas, säger Sleman Fadel.

Initiativtagarnas vision är att så många som möjligt av adepterna ska uppnå sin fulla potential och att Include ska vara bidragande faktor till det.


Utmaning i entreprenörskap

PwC var med och startade Business Challenge och fortsätter att stötta initiativet för att bidra till tillväxt och fler jobb. Vi hjälper nya företag att komma igång och vidareutveckla sina verksamheter. I Business Challenge ingår också en tävling, där PwC står bakom utmärkelsen för socialt entreprenörskap.


2016 års vinnare blev BlueCall som tillhandahåller en tjänst för samtalsstöd. Appen kopplar ihop människor som behöver någon att prata med, med personer som kan ge det stödet. Juryn uppskattade att bolaget utöver tydliga sociala mål har en skalbar och hållbar affärsmodell, vilket ger goda förutsättningar att göra verklig skillnad. Vinsten var ett skräddarsytt affärsrådgivningsprogram i samarbete med Business Challenge och PwC.

 

I samverkan med akademin

PwC har starka band till studier och forskning. Vi bidrar till undervisningen på flera universitet och erbjuder uppsatspraktik på våra kontor runt om i landet. Relationerna till de olika lärosätena utvecklas också genom våra många kontakter med institutioner och studentorganisationer.


PwC samarbetar även med Handelshögskolan i Stockholm. Vi har bidragit till en professur i redovisning och revision och vi stödjer Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR). SIR driver forskning kring civilsamhällets ekonomi, organisering och utveckling.


Forskning i Fickformat är en vetenskaplig skriftserie som ges ut av SIR i samarbete med PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle och författarna är framför allt nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor.

Kontakta oss

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier