Introduktion av Google Cloud

03/11/16

PwC is Going Google | PwC

Globalt samarbetsavtal med Google

Som marknadsledande revisions- och rådgivningsföretag är det viktigt för PwC att vi ständigt förnyas genom nya sätt att tänka, arbeta och utvecklas

PwC nätverken har ingått ett globalt samarbetsavtal med Google vilket bland annat innebär att PwC kommer att kunna använda Googles molnlösningar, och att PwC kommer att samarbeta med Google i samband med digitala transformationsprogram för våra kunder.

Vi är övertygade om att Google Cloud kommer att bidra positivt till hur vi arbetar, kommunicerar och samverkar med varandra. Introduktionen av Google Cloud innebär även att vi blir mer mobila och flexibla, vilket hjälper oss att attrahera och bibehålla topptalanger och leverera bättre tjänster till våra kunder.

PwC Sverige introducerar Google Cloud

Många PwC firmor inom nätverken har redan introducerat Google Cloud. I Sverige planerar PwC att introducera Google under mars 2017. Som en del av förberedelserna för introduktionen av Google Cloud har PwC har utfört en legalitetskontroll av Google Cloud och därmed säkerställt att tjänsten uppfyller personuppgiftslagens och Datainspektionens krav för behandling av personuppgifter. 

Molntjänster och personuppgiftsansvar

De flesta större företag och organisationer använder redan någon typ av molntjänst. Användandet av molntjänster innebär skyldigheter vad angår personuppgiftsansvar, bland annat att genomföra laglighetskontroll, vilket även PwC gjort i samband med planeringen av övergången till Google Cloud.

Google är certifierade enligt EU-kommissionens Privacy Shield samt standardvillkor för hantering och överföring av personuppgifter (Model Contract Clauses). Mer information om detta finns att läsa på Googles webbplats.

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier