Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Jag är medveten om att de personuppgifter som jag lämnat ovan används för att administrera det seminarium/den kurs som jag härmed anmäler mig till alternativt för att tillhandahålla det nyhetsbrevet/den publikation som jag härmed beställer och för att rikta marknadsföring till mig rörande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och andra PricewaterhouseCoopers-byråers tjänster.

Jag samtycker till att marknadsföring även kan riktas till mig efter det att kundförhållandet upphört, att mina uppgifter finns kvar i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB klientregister till dess att jag meddelar att uppgifterna skall tas bort samt att uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra PricewaterhouseCoopers-byråer. Ansvarig för behandlingen av uppgifterna är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Önskar jag besked om vilka uppgifter som behandlas om mig, har jag rätt att en gång per år, kostnadsfritt, få information om detta genom att skicka en skriftlig begäran till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Personuppgiftsombudet, 113 97 Stockholm eller via e-post till se_personuppgiftsombudet[snabel-a]pwc.com. Jag har även rätt att begära ändring av felaktiga eller missvisande uppgifter.

 

Engelsk version

Kontakta oss

Personuppgiftsombudet

Tel

Följ oss i sociala medier