PwC:s Innovationspris

Dags för innovationspriset 2015


PwC och LU Innovation System utlyser Innovationspriset 2015. Prissumman på 250 000 kronor skänks av PwC. Avsikten med priset är att stimulera innovationsarbetet i Skåne så att fler tillväxtföretag skapas i regionen.
 

Syfte – stimulans för innovationer

Syftet med Innovationspriset är att stimulera till en snabbare innovationsprocess.


– Priset inriktas på idéer/projekt med hög innovationsnivå och kommersiell potential som bas för idéskapandet och gärna med en tvärdisciplinär angreppspunkt. Vi inbjuder entreprenörer och andra kreativa personer från hela Skåne och vi välkomnar ansökningar från alla områden – från miljöteknik till osttillverkning! tillägger Maria Danckler, auktoriserad revisor och partner på PwC.


– Vårt uppdrag är att hjälpa forskarna och studenterna inom Lunds universitet att nyttiggöra sin forskning. Vi hoppas genom detta pris kunna bidra till att de bästa idéerna får ett stöd på vägen mot att bli framgångsrika bolag, säger Linus Wiebe, innovationsdirektör vid Lunds universitet.

 

Jury

Juryn har satts samman för att tydligt visa att ansökningar från alla discipliner är välkomna.

Juryn består av:

 • Sarah Fredriksson, Genovis
 • Marianne Larsson, Teknopol
 • Kristina Jarring, Campus Vänner, Volvo Merch. m.fl.
 • Mårten Öbrink, MINC
 • Charlotta Falvin, Axis, Ideon m.fl.
 • Nicholas Jacobsson, Industrifonden
 • Veine Svensson, SEB
 • Christer Fåhreaus, Flatfrog

 

Ansökningsförfarande

Ansökan görs elektroniskt via www.innovation.lu.se.


Ansökan ska vara LU Innovation System tillhanda senast den 8 juni 2015, varefter juryns arbete startar. Juryn utser de tre pristagarna och lämnar därutöver ett antal hedersomnämnanden, vilket ska vara klart i september 2015. Juryns beslut kan inte överklagas.


Länk till ansökan => https://docs.google.com/forms/d/1I-jv9byHrBww4njwaIye5zO8c6iybF5GarlKxMpwysY/edit?usp=sharing

 

Sökanden – med tydlig koppling till Skåne

Priset har en mycket konkret Skåneanknytning. De som har möjlighet att ansöka om Innovationspriset är företag med säte i Skåne eller personer som:

 • arbetar eller studerar/har studerat vid universitet och högskolor samt dess olika filialer i Skåne och/ eller,
 • är bosatta i Skåne.


Den totala prissumman om 250 000 kronor fördelas på ett första pris om 150 000 kronor samt två hedersomnämnanden om 50 000 kronor vardera. Prisutdelning kommer att äga rum den 6 november.

 

Urvalskriterier

Tonvikt vid bedömningen ligger på:

 • innovationshöjd
 • kommersiella möjligheter
 • nyhetsvärde


Priset ger dessutom möjlighet till kontakt med mentorer, för att ge projektidéerna rätt startmöjligheter för framtida affärsutveckling. Eftersom personen/personerna bakom ett projekt alltid är av central betydelse för framgång, kommer det slutliga valet av pristagare att ske genom att ett antal utvalda kandidater/projekt intervjuas av representanter från juryn.

 

Allmänna villkor

Senast ett år efter prisutdelningen ska pristagaren lämna en rapportering som summerar prisets effekt på idén/projektet. Priset delas upp på två utbetalningar. Första delen, 50 procent, i anslutning till prisutdelningen i november, resterande 50 procent efter avlämnad rapport.

 

Innovationspriset 2014 tilldelades professor Stefan Hansson med team för en ny behandling av havandeskapsförgiftning

Under prisutdelningen i Malmös Rådhus den sjätte november kunde PwC och LU Innovation Systems stolt presentera vinnaren av Innovationspriset 2014. Priset gick till Stefan Hansson och hans team för utvecklingen av en ny farmalogisk behandling för preeklampsi (havandeskapsförgiftning). Detta arbete kommer att kunna hjälpa de åtta miljoner kvinnor som årligen drabbas.

Innovationsprisets hedersomnämnande gick dels till Tobias Björnhov och Rasmus Olsson för utvecklingen av slitstarka leder och lager för industriella och medicinska tillämpningar, dels till Charles och Bruno Walther för deras nya instrument för att ta cancerprov via böjliga kamerainstrument (endoskopi).

Syftet med Innovationspriset är att stimulera innovationsarbetet i Skåne så att fler tillväxtföretag skapas i regionen. Priset består av ett första pris om 150 000 kr och två heders- omnämnande á 50 000 kr.

För mer information, kontakta Katarina Frick på PwC Malmö, tel 0709-292799.

Se filmen om Innovationspriset från 2011:

 

Syfte – stimulans för innovationer
Syftet med Innovationspriset är att stimulera till en snabbare innovationsprocess.

– Priset inriktas på idéer/projekt med hög innovationsnivå och kommersiell potential som bas för idéskapandet och gärna med en tvärdisciplinär angreppspunkt. Vi inbjuder entreprenörer och andra kreativa personer från hela Skåne och vi välkomnar ansökningar från alla områden - från miljöteknik till osttillverkning! tillägger Ola Bjärehäll, auktoriserad revisor och partner på PwC.

– Vårt uppdrag är att hjälpa forskarna och studenterna inom Lunds universitet att nyttiggöra sin forskning. Vi hoppas genom detta pris att kunna bidra till att de bästa idéerna får ett stöd på vägen mot att bli framgångsrika bolag, säger Linus Wiebe, innovationsdirektör vid Lunds universitet.

Sökanden – med tydlig koppling till Skåne
Priset har en mycket konkret Skåne-anknytning, vilket betyder att personer som:

 • arbetar eller studerar/har studerat vid universitetet och högskolor samt dess olika filialer i Skåne och/eller
 • är bosatta i Skåne har möjlighet att ansöka om Innovationspriset

Den totala prissumman om 250 000 kronor fördelas på ett första pris om 150 000 kronor samt två hedersomnämnanden om 50 000 kronor vardera.

För mer information kontakta gärna:

Sven Olsson
Tel 046-222 12 78

Katarina Frick
Tel 010-212 70 99

PwC – problemlösare och stöd

PwC är Sveriges ledande revisions- och konsultorganisation och mycket engagerade i att näringslivet utvecklas såväl nationellt som regionalt. Företaget arbetar med ett brett spektrum av svenskt näringsliv, från stora, internationellt orienterade företag och organisationer till mindre och medelstora företag över hela landet. För tillväxtföretag finns en speciellt framtagen modell för hur dessa företag på bästa sätt kan ta vara på möjligheter och bör agera för att växa.

– Vi vill hjälpa till som problemlösare, säger Ola Bjärehäll vidare. Det kan handla om allt ifrån utvärdering av en ursprunglig idé eller utkast till en affärsplan till eventuell marknadsnotering.

Lunds universitets innovationssystem – hjälp till affärsverksamhet

LU Innovation System är dels ett holdingbolag som ägs av Lunds universitet och dels en organisation inom Lunds universitet.

LU Innovation System AB skall medverka till att idéer vid universitetet kan utvecklas till affärsverksamhet genom ett intimt samarbete med affärsutvecklingsorganisationen LU Innovation System som tillhandahåller en rad tjänster som behövs vid kommersialisering av forskning (affärsrådgivning, patent, finansiering, juridik och nätverk).

LU Innovation System kommunicerar tillhörigheten med Lunds universitet, vilket ger en legitimitet åt verksamheter i tidiga faser.

LU Innovation System har möjlighet att bidra med kapital i uppstarten av bolag för till exempel patent, prototyper eller marknadsundersökningar.

LU Innovation System samarbetar med ett flertal nätverk, varav ett av de viktigare är Connect. Connects affärsängelnätverk ger möjligheter till finansiering, vd-kompetens och styrelseledamöter till start up-bolag.

LU Innovation System erbjuder blivande bolag specialistkompetens från en rad konsulter med expertis inom de områden som ofta är efterfrågade bland nystartade bolag, till exempel PwC.

– Vi vill utveckla det bästa av två världar genom att fungera som en bro mellan näringsliv och akademisk miljö, säger Linus Wiebe, innovationsdirektör vid Lunds universitet.

Innovationspriset 2011
Innovationspriset 2011 gick till cTrap, en flexibel duk som appliceras direkt på fuktskadade ytor för att stoppa hälsovådliga emissioner inomhus. Bakom innovationen står professor Lennart Larsson vid institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet.

Övriga pristagare 2011
- Bobby Tingstedt för ”Invärtes plåster” - för att förhindra ärrbildning efter kirurgi
- Charles Walther och Ingemar Larsson för "Nytt målinstrument för säkrare cancerdiagnostik"

Innovationspriset 2010
Innovationspriset 2010 tilldelades Malin Malmsjö för projektet ”Unik lösning för att hindra hjärtruptur och biverkningar vid undertrycksbehandling”

Övriga pristagare år 2010
- Tord Cedell och Mats Andersson för projektet ”Snabb och energieffektiv värmningsteknik”.
- Martin Hedström, Bo Mattiasson och Joakim Larsson för projektet ”CapSenze – när traditionell bioanalys inte räcker till”.

Innovationspriset 2009
Innovationspriset 2009 tilldelades Fredrik Boxberg, Niels Søndergaard och Hongqi Xu för projektet ” Piezoelektriska solceller”.

Övriga pristagare år 2009
- Catarina Erikson och Siegbert Warkentin för projektet ” Brain Speed Test”.
- Tommy Andersson för projektet ” Foxy-5 hämmare av tumörspridning”.

Innovationspriset 2008
Innovationspriset 2008 tilldelades Anna Stenstam, Karin Bryskhe och Daniel Topgaard för projektet "Oncopulse – ett nytt sätt att diagnostisera bröstcancer med magnetresonanskamera".

Övriga pristagare år 2008
– Gerd Nilsson och Johan Olson för projektet "Gelapplikatorn – ett nytt sätt att applicera katetrar".
– Yakir Gagnon för projektet "Multifokal lins – ett nytt sätt att ge små linser prestanda i klass med systemkameraobjektiv".

Innovationspriset 2007
Innovationspriset 2007 tilldelades Stefan Hansson och Magnus Centlow för projektet "En ny markör som möjliggör diagnos, prognos och behandling av havandeskapsförgiftning".

Övriga pristagare år 2007
- Marilyn Rayner och Fredrik Malmberg för projektet "Emulsioner skapade med innovativ membranteknik".
- Terese Alstin och Anna Haupt för projekt ”"Hövding – ett revolutionerande alternativ till dagens cykelhjälmar".

Innovationspriset 2006
Innovationspriset 2006 tilldelades Anders Grönberg och Henrik Thorlacius för "Projekt CARP – nytt instrument och metod för operation av tjock- och ändtarmscancer".
Övriga pristagare år 2006
–Tord Cedell, Mats Alaküla och Mats Andersson för "Projekt Magnetic Components – ny produktionsmetod för avancerade elektromagnetiska komponenter".
– Magnus Larsson, Erik Ryding, Nicklas Larsson och Pontus Kristiansson för "Projekt Nanofreeze – utvecklingen av nästa generations termoelektriska kylare".

Innovationspriset 2005
Innovationspriset 2005 tilldelades Olle Olsson, Sören Nielzén, Sara Fristedt och Johan Källstrand för "Projekt SchizoDetect – objektivt diagnosinstrument för schizofreni".

Övriga pristagare år 2005
– Olle Holm, Anders Holm och Andreas Ekengren för projektet "Generell digital metod att signifikant förbättra synbarhet och sikt".
– Bo Jakobsson, Jiren Yuan, Mirka Fahlander och Harry J. Whitlow för projektet "En ny typ av elektroniskt chip för att mäta all typ av pulsspektroskopi".

Innovationspriset 2004
Innovationspriset 2004 tilldelades Simon Ekström, Lars Wallman, Thomas Laurell, György Marko-Varga för projektet "ISET-plattan".

Övriga pristagare år 2004
– Mats Allers, Fredrik Boris-Möller, Anders Lunderquist, Lennart Sjölund och Tadeusz Wieloch för projektet "QuickCool".
– Sune Svanberg, Katarina Svanberg och Stefan Andersson-Engels för projektet "SpectraCure".

Innovationspriset 2003
Innovationspriset 2003 tilldelades Henrik Jönsson, Thomas Laurell, Andreas Nilsson och Filip Peterson för projektet “En kontinuerlig intraoperativ blodtvätt”.

Övriga pristagare år 2003
– Stefan Möhl och Pontus Borg för projektet "Mitrion Superprocessor".
– Kalle Åström, Fredrik Kahl och Anders Eriksson för projektet "Automatisk detection av objekt i bilder".

Innovationspriset 2002
Innovationspriset 2002 tilldelades Christer Owman, Björn Olde och Knut Kotarsky för projektet "En ny biosensor – ett unikt bioteknikverktyg för modern läkemedelsforskning".

Övriga pristagare år 2002
– Henrik Lundstedt och Peter Wintoft för projektet "Rymdvädersprognoser för service, prognoser och utbildning".
– Peter Ekblom för projektet "Utveckling av läkemedel mot diabeteskomplikationer".

Kontakta oss

Ola Bjärehäll

Tel 0734-23 53 09

Följ oss i sociala medier