Årsberättelse 2012/2013

2014-01-21

I PwC:s årsberättelse för 2012/2013 kan du läsa om god efterfrågan på våra tjänster, PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle samt utvecklingen och förändringen av revisionsmarknaden.

Kontakta oss

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier