Årsredovisning 2014/2015

2015-10-06

Vi skapar förtroende och löser viktiga problem

Som ett av världens största nätverk inom revision, redovisning och affärsrådgivning har vi en viktig roll att bidra till att bygga förtroende för näringsliv och samhälle. Det är också det som är utgångspunkten för vår vision: att bidra till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. Målet med våra tjänster är att bygga förtroende och lösa viktiga problem. Vill du veta mer om PwC:s verksamhet 2014/2015? Ta del av vår årsredovisning.

Kontakta oss

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier