Års- och hållbarhetsredovisning 2016/2017

2017-10-03

Revisions- och rådgivningsbranschen har en nyckelroll i näringslivet och samhället. Som marknadsledare med över 50 000 kunder känner vi ett extra stort ansvar genom att bidra till kvalitetssäkrad information, korrekta beslutsunderlag, hållbart företagande och effektiv affärsutveckling.
 

I vår årsredovisning för 2016/2017 kan du få insyn i alla våra verksamhetsområden. Du kan även ta del av våra visioner och strategier kring hållbarhet, mångfald, kundrelationer, affärsmodeller och mycket mer.
 

Kontakta oss i dag om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig!

Kontakta oss

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier