Års- och hållbarhets- redovisning 2016/2017

Styrelseordföranden har ordet

Näringslivet har en enorm inneboende kraft

Det har gått bra för näringslivet de senaste 30 åren. Numera accepterar alla politiska läger att ett välmående näringsliv är själva livskraften i vårt samhälle. Därmed ökar också näringslivets inflytande, och makt om man så vill, i samhället. Samtidigt är förändringstakten hög och kraven på ansvarstagande och öppenhet blir allt större. Utmaningarna är många, liksom möjligheterna.


>> Läs hela texten här
Peter Clemedtson, styrelseordförande PwC


Några nyckeltal för PwC Sverige
 

nettoomsättning medarbetare omsättning våra affärsområden
vår vision antal kunder vunna-offerter finansiellt totalavtryck
antal kontor vårt syfte antal utbildningstimmar antal medarbetare

Kontakta oss

Johan Rippe

vVD och ansvarig marknadsfrågor

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier