Verksamheten 2005/2006

2006-12-01

Marknadsledande, tillväxt, samhällsansvar

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med 3 000 medarbetare och 125 kontor över hela landet. Kunder utgörs av mer än 50 000 företag och organisationer inom privat och offentlig sektor.
 

I tjänsteutbudet ingår branschorienterade tjänster inom revision, redovisning, skatt, corporate finance, riskhantering och annan revisionsnära rådgivning.
 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers ingår i PricewaterhouseCoopers som är världens största nätverk inom revision och rådgivning med mer än 140 000 medarbetare i 149 länder världen över.
 

Korta fakta om 2005/2006

  • Öhrlings PricewaterhouseCoopers har återigen utsetts till Årets revisionsbyrå
  • Nettoomsättningen uppgick till 3 318 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 7 procent
  • Ny specialistenhet för revision av globala företag
  • Affärsservice etablerat som nytt koncept för mindre och medelstora företag
  • Fortsatt satsning på branschfokus
  • Ökat fokus på generationsskifte, något som mer än 200 000 bolag står inför inom fem år
  • Mentorprogram för kvinnliga medarbetare startat under våren 2006
  • Öhrlings PricewaterhouseCoopers finansierar professur i revision

Kontakta oss

Johan Rippe

vVD och ansvarig marknadsfrågor

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier