Verksamheten 2006/2007

2008-01-30

Framgångar på flera plan


Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med drygt 3 400 medarbetare och kontor på 125 orter över hela landet. Kunder utgörs av cirka 60 000 företag och organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers erbjuder branschorienterade tjänster inom revision, redovisning, skatt, corporate finance, riskhantering och annan revisionsnära rådgivning.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers ingår i PricewaterhouseCoopers som är världens största nätverk inom revision och rådgivning med mer än 150 000 medarbetare i 153 länder världen över.

Korta fakta om 2006/2007

  • Öhrlings PricewaterhouseCoopers har återigen utsetts till Årets revisionsbyrå
  • Nettoomsättningen uppgick till 3 756 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 13 procent.
  • Ökad tillväxt inom Affärsservice, där också flera transaktionscentra tillkommit som stärker erbjudandet.
  • Utökad branschsatsning som därmed omfattar specialkompetens inom mer än 20 olika branscher.
  • Förstärkt marknadsposition inom bland annat börsnoterade företag, där antalet revisionskunder ökat från 87 till 99.
  • Genombrott för hållbarhetsredovisningen som en allt viktigare värdeskapande faktor i företagen.
  • Fortsättning på den externa satsningen "Women on the board", som syftar till att öka antalet kvinnor i svenska bolagsstyrelser.

Kontakta oss

Johan Rippe

vVD och ansvarig marknadsfrågor

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier