Hållbarhetsredovisning 2015/2016

2016-10-12

Ur ett globalt hållbarhetsperspektiv var det gångna året exceptionellt händelserikt. Viktiga internationella överenskommelser träffades där man satte nya globala mål för hållbar utveckling. Framför allt fick världen uppleva klimatmötet COP21 i Paris där man kom överens om bindande avtal.
 

I ljuset av dessa händelser presenterar vi PwC Sveriges allra första hållbarhetsredovisning. Den baseras på PwC:s globala strategi och är anpassad till lokala förutsättningar och prioriteringar. Tyngdpunkten ligger på marknad, medarbetare och samhälle och utgår från vårt uttalade syfte: att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem.
 

Trevlig läsning!

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier