Att leda och transformera i ett föränderligt affärsklimat

Kvinnor som förändringsagenter: Att leda och transformera i ett föränderligt affärsklimat var temat för Executive Women's Luncheon 2018. Eventet anordnas av Swedish-American Chamber of Commerce och sponsras av PwC. Jennifer Florido på People & Organisation var en av huvudtalarna.
 

Bland övriga talare fanns Pia Anderberg, Axel Johnson; Lena Apler, Collector; Anna Breman, Swedbank; Caroline Leksell Cooke, Google; Jessica Löfström, Expandera Mera; Maria Mattsson Mähl, AlphaCE; Susanne Najafi, Backing Minds; Anna Ryott, Norrsken Foundation och Marie Wall, Näringslivsdepartementet.

Jennifer Florido talade på temat Digital, Workforce and Women och inledde sin presentation med att summera dagens stora megatrender.

– Då människor lever allt längre har vi numera en arbetskraft där fem generationer arbetar parallellt, vilket ställer stora krav på ledarskap och på lärande. Inflyttningen till städerna gör dessa till naven i jobbskapandet som i sin tur skapar en ökad polarisering mellan olika demografiska grupper. Den cirkulära ekonomin skapar också nya jobb, samtidigt som kostnaden för att använda teknologi faller hela tiden.
 

Nyfikenhet och försiktig optimism inför digitalisering

Jennifer ställde frågan till publiken om hur de kände inför automatisering och digitalisering - rädsla eller nyfikenhet? Intrycket var att nyfikenhet och en försiktig optimism dominerade. PwC:s senaste CEO Survey visar att 52 procent av företagen planerar att öka antalet medarbetare det närmaste året snarare än att minska det. Kompetenser som kommer att efterfrågas i framtiden är problemlösning, anpassningsförmåga, samarbetsvillighet, ledarskap, kreativitet och innovation.

Åhörarna utmanades också att bli mer entreprenöriella, förändringsbenägna, att ta till sig ny teknologi, att omfamna mångfald och livslångt lärande.

– Förutom livslångt lärande, blir transparens och vara syftet driven allt viktigare inom företagen för att bibehålla sin attraktivitet. Det måste vara tydligt hur man promotar och premierar olika medarbetare, att vara öppen med det, avslutade Jennifer.

Jennifer Florido, PwC

Jennifer Florido talar på temat Digital, Workforce and Women vid eWc 2018.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier