Women on the Board idégenererar för ökad mångfald i svenska styrelser

2018-03-27

Nätverket Women on the Board tar ett steg längre och vill inte längre bara prata om att världen förändras blixtsnabbt. I stället gavs deltagarna möjlighet att uppleva förändringen i realtid genom en idégeneringsworkshop på PwC:s Experience Center.

Gabriella Hermansson, PwC

– Vi vill inte att ni än en gång ska behöva höra att världen förändras i rasande snabb takt. Vi vill i stället ge er möjlighet att uppleva hur ledande organisationer jobbar med kundinsikt och hur man snabbt kan ta idéer till lösningar, samt få experimentera med ny teknologi.

Med detta utmanande anslag öppnade Gabriella Hermansson, partner på PwC och ansvarig för nätverket Women on the Board, eventet på Experience Center.

Petra Stenqvist, Experience Center

Experience Center är en plats som är optimerad för att samskapa kring att lösa svåra problem. De fyra principer som används är Power of Perspective, Customer Obsession, Experiment with Technology och Always in Beta. På fem dagar ska en idé gå från tanke till en färdig prototyp med hjälp från olika verkstäder i Makers Lane.

Petra Stenqvist, Chief Experience Officer, fortsatte:

– Vi brukar säga att lösningen ofta ligger i själva problemet... Vårt Experience Center är optimerat för att vi snabbt ska kunna gå från problemdefinition till idé och vidare till testbar lösning.

Frågeställningen som deltagarna fick att lösa genom idégenering i fyra grupper under kvällen var:

How to increase diversity - gender quality - in Swedish boards?

Detta upplägg väckte intresse bland publiken. Stämningen var positiv och det fanns en nyfiken atmosfär bland deltagarna som delades upp i grupper för att guidas genom idégeneringsprocessen.

Women on the Board

Women on the Board är PwC:s nätverk för kvinnor i styrelser eller i ledande befattning. Vår ambition är att ge er kunskap, tankar och idéer och ett nätverk som ni har nytta av i ert styrelsearbete.

workshops på Women on the Board
workshops på Women on the Board

Idégeneringsprocessen bestod av olika faser och många färgglada post-it lappar användes för att strukturera upp tankarna.

  • What’s the problem’s problem? Denna fas handlar om att skärskåda problemet för att verkligen komma till botten med grundorsakerna.

  • How might we change this? Nästa fas identifierar de möjligheter som ligger i själva problemformuleringen genom att formulera om det till en fråga.

  • Idégenerering - i denna fas betonas Quantity over Quality. Så många idéer som möjligt ska fram utan att censurera dem.

  • Välja en idé och strukturera upp den i en idémall namn på idén, beskrivning av problemet som löses, målgrupp och en visualisering.

  • Dot-ocracay - varje grupp fick sedan tre pluppar att rösta med för att få fram ett förslag per grupp som gick vidare till en jury.

Juryn bestod av två representanter för The New Generation och de valde Annema Paus idé Abonnemang på  ledande befattningar à la Linas matkasse som vinnare. Förslaget fick mycket hjärtliga skratt och applåder som uppskattning.

Annema Paus, till vardags COO inom funktion Hälsoprofessioner på Karolinska sjukhuset, definierade problemet så här: att det finns för få kvinnor i styrelser hänger ihop med att kvinnor inte i samma utsträckning söker eller tackar ja till ledande befattningar, kanske för att de inte tror att de kan eller att de är rätt kandidat. Därför blir det ett begränsat urval av kvinnliga kandidater till styrelsearbete.

– Lösningen kan då vara att få möjligheten att under en period få prova på jobb i ledande befattningar i form av ett abonnemang. Man får en meny med olika erbjudanden utifrån företagens behov och önskemål, i olika branscher och med olika tidslängd. Man kan då kryssa i och beställa sin ledande befattning, och efter matchning kommer sedan “matkassen” med en befattning. Kvinnor får då dels möjlighet att skaffa sig den nödvändiga erfarenheten , dels blir de synliga för nya befattningar hos arbetsgivare, vilket i förlängningen gör att de kan bli aktuella för styrelseuppdrag.

Annema Paus, Karolinska sjukhuset

– Det var verkligen jättekul att komma till Experience Center och fascinerande att höra hur de jobbar, både med en mångfald av kompetenser och med olika verktyg, säger vinnaren, Annema Paus.

Annema har ansvar för bland annat strategisk utveckling, verksamhetsutveckling, ledarskapsutveckling, produktionsplanering och uppföljning. Hon har mångårig erfarenhet som chef och ledare i olika företag och från flera styrelseuppdrag.

– Det är en möjlighet att komma hit och testa idéer och utmaningar. Det finns alltid frågeställningar som man behöver utmanas i och där man kan behöva hjälp för att komma ur ett för trångsynt perspektiv, avslutar Annema.

Women on the Board avslutades med ett uppsluppet mingel, då deltagarna gick runt och tittade på alla de idéer som satts upp i rummet. Women on the Board hoppas att detta har gett inspiration att arbeta vidare med dessa idéer i styrelsearbetet.

Vad tar du med dig från kvällens diskussioner?

Helena Skåntorp, Skåntorp&Co

Helena Skåntorp, Skåntorp&Co:

– Jag tror att vi måste förändra synen vi har på styrelsearbete. En styrelse är en löst sammansatt grupp som möts ett begränsat antal gånger per år. Det är inte en grupp som träffas varje dag med en tydlig ledare. Idag finns det en ganska tydligt definierad karriärväg dit, som innebär att man helst ska ha erfarenhet av att vara CFO eller resultatansvarig för en operativ enhet för att bli vd och för att sedan kunna ta styrelseuppdrag. Men i dagens föränderliga värld kanske det egentligen är kommunikationsansvarig som sitter på mest relevant kunskap för att bredda kompetensen i styrelsen? Vi behöver få in så mycket ny kompetens i styrelsearbetet att vi behöver se över karriärvägarna. Styrelseutbildning kanske ska vara en del av universitetsutbildningen?

– Jag tycker att kvällen bjöd på en intressant diskussion om hur man i styrelsearbetet tar sig an utmaningarna och ser möjligheter i en värld i ständig förändring. Dagens workshop visar också på ett stort behov av lösa frågan - hur motsatsförhållandet mellan å ena sidan långsiktighet, trygghet och förutsägbarhet och å andra sida behovet av snabb agil utveckling där misslyckanden är en del av framgångsreceptet, ska hanteras i styrelserummen.

Pia Marions, Skandia

 

Pia Marions, Skandia:

– Det var väldigt kul att vara med på Experience Center under kvällen och förstå hur entreprenörer arbetar och på vilket sätt de kan tillföra värde. En anledning till att mångfalden i styrelser är begränsad kan vara att ägare och valberedningar i hög utsträckning består av män som hämtar kandidater från sina nätverk som främst är män. Det är enkelt och lättare att ta in någon som man känner och har arbetat med innan. Jag har själv uppmärksammat det inom ett PE-bolag när de samlade styrelserna för alla sina portföljbolag. Då blev mönstret med uteslutande män väldigt tydligt. Det ledde till att bolaget insåg problemet och ville göra något åt det. Behovet av resultatansvar och krav på vd-erfarenhet gör att kretsen med lämpliga kandidater som är kvinnor blir smal. Jag tycker man ska titta på hela styrelsens sammansättning och våga att ta in annan kompetens och erfarenhet.

 

Sonat Burman-Olsson, iZettle

Sonat Burman-Olsson, iZettle:

– Mitt förslag, “Women in Lead” handlade om hur man får fler kvinnor i ledningsgrupper att kliva upp till styrelseroller. För att göra det måste man först få in fler kvinnor på i ledningsgrupper och ledande befattningar för att det ska finnas fler att välja mellan. The pond will get bigger.

Kontakta oss

Gabriella Hermansson

Gabriella Hermansson

Partner

Tel 0709-29 36 25

Följ oss i sociala medier