Women on the Board: Vad kan storbolagen lära av entreprenören och tvärtom?

2017-12-03

Anna Settman, Mernosh Saatchi, Christina Tillman, Ulrika Andersson och Jenny Treffner.

Anna Settman, Mernosh Saatchi, Christina Tillman, Ulrika Andersson och Jenny Treffner.


Women on the Board har tidigare diskuterat frågor som styrelsens sammansättning, vilka kompetenser som krävs och den stora utmaningen för styrelsen i att vara strategisk i en föränderlig omvärld. Stora etablerade företag blir utmanade av små, snabbväxande uppstickare där nya tjänster och marknader skapas i lavinartad takt.

Gabriella Hermansson, partner på PwC och projektledare för  nätverket Women on the Board, välkomnade med frågan: "Är entreprenörssjälen en tillgång i storbolagets styrelse nu mer än någonsin? Och kan personer med storbolagserfarenhet bli det lilla bolagets nyckelspelare i framtida tillväxt?"
 

#womenontheboard

I kvällens panel ingick:

Anna Settman, bred erfarenhet av förändringsledarskap och styrelsearbete i noterade bolag samt investerare i start-up bolag där hon är aktiv i styrelsen för Dreams och We Mind.

Mernosh Saatchi, vd för kommunikationsbyrån Humblestorm, med flera styrelseuppdrag och utmärkelser som Årets entreprenör och en av Sveriges mäktigaste kvinnor.

Christina Tillman, ny vd för svenska teknikbolaget Happy Plugs och med gedigen erfarenhet av ledningsarbete för bland annat Odd Molly och ett flertal styrelseuppdrag inom detaljhandeln och fastighetsbranschen.

Ulrika Andersson, som bland annat leder PwC-satsningen Future of Health där innovativa scale-ups tillsammans med storföretag ska driva lösningar som gynnar samhället genom att hantera frågeställningar inom distansvården.
 

Storbolagserfarenhet - det lilla bolagets nyckelspelare?

Under ledning av ciceronen Jenny Treffner, PwC, öppnades diskussionen med frågan: "Vad kan vi lära varandra - storbolaget och entreprenören"?

Humblestorms Mernosh Saatchi förklarade hur de, som på 15 år gått från att hyra ut eventpersonal till att bli en fullservicebyrå, jobbar med nytänkande genom att "bara köra på".

– Som tjänstebolag inom kommunikation måste vi förändras hela tiden och jobba med det absolut senaste. Det genomsyrar allt vi gör, från hur vi driver på digitaliseringen till hur vi förhåller oss till omvärlden och hur vi lyssnar på våra kunder. Det handlar mycket om hur vi bygger vår företagskultur. Det är inte säkert att alla gillar förändring men folk gillar i allmänhet omväxling.

"Alla gillar inte förändring med de flesta gillar omväxling."

Mernosh Saatchi

Anna Settman underströk också vikten av att mäta och följa kunderna, att analysera och förstå förändrade beteenden, något hon bland annat fått med sig från sina år på Aftonbladet och papperstidningens sammanslagning med den digitala publikationen. Mot bakgrund av sin mångåriga erfarenhet från styrelsearbete i Nordnet Bank, Dibs Payments och Telia Company menade Anna vidare att "det ena som storbolag verkligen kan lära sig från entreprenören är just den totala hängivenheten till kunden. Det andra är att ha fart!"

Ulrika Andersson, som i över 15 år arbetat med rådgivning och att ta fram lösningar på olika former av partnerskap lokalt och internationellt, tar PwC som exempel på att ligga långt fram när det gäller att utveckla samarbeten och high tech-lösningar.

– Som ett steg i PwC:s tech-satsning "Future of Health" lanserar vi under hösten ett tolvveckors acceleratorprogram, där vi samlar handplockade scale-ups inom mobil e-hälsa, innovativa företag och mentorer. Syftet med "Future of Health" är att bygga en plattform där medverkande scale-ups får möjlighet att träffa förändringsbenägna företag samt relevanta mentorer och diskutera de utmaningar och möjligheter som båda parter står inför - och på så sätt identifiera samarbeten, affärsmöjligheter och lösningar som kan driva vården i rätt riktning, berättar Ulrika.

Christina Tillman, som bland annat tog Odd Molly från 10 till 350 miljoner i omsättning, menade att bristen på kapital initialt kan vara ett incitament till kreativitet.

– Att hushålla med pengarna och växa försiktigt resulterar i att man skruvar på sin idé, gör om, gör nytt och skruvar lite till. Sedan behöver man ju partnerskap för att utvecklas framåt, säger Christina.

Det som sällan framkommer är att de som tjänat pengar på sina bolag i dag oftast lagt ner mycket arbete innan de kommit fram till vad de ska göra. Nu kommer allt oftare unga entreprenörer som vill ha pengar redan från start för att kunna utveckla sina affärsidéer.

– Ur ett investerarperspektiv blir marknaden överhettad med entreprenörer som tror att deras bolag på idéstadiet är värda mycket mer. Om man tar in pengar på höga värderingar sätter man sig som entreprenör i en knepig sits eftersom förväntan på värdeutvecklingen blir väldigt hög, säger Anna Settman.

På frågan hur mycket pengar man ska ta in blir svaret: I ett tidigt skede inte mer än vad som behövs, eftersom man annars riskerar att förlora en stor del av sitt ägande. Det behövs inte heller så mycket pengar för att testa en idé, det ska göras så enkelt som möjligt.

Mernosh Saatchi menade dock att man inte har tid att vänta för länge innan man kan ta nästa steg.

– Man måste helst skjuta och springa jättesnabbt samtidigt.

Faran som hon ser ligger snarare i ett senare skede när bolaget ska växa.

– Man kommer upp över 10 miljoner och då sätter man på sig storbolagshatten och så blir det tvärstopp i utvecklingen.

Motsatt finns de stora industribolagen som ser att utvecklingen går så fort och därför springer på allt, överallt, utan att veta vart.

Hur ska då stora bolag tänka i tider av förändring?

Gruppdiskussion, Women on the Board | PwC


Deltagarna delades in i mindre diskussionsgrupper där första gruppen menade att det viktigaste, oavsett bolagsstorlek, är att tänka på sina konkurrensfördelar, hur kan vi bli mer agila, hitta partnerskap och så vidare och utveckla det? Många har exempelvis småbolag vid sidan, som en kuvös, för innovation.

I USA är man duktig på att ha med universiteten i företagsbyggandet också. Men allt färre vill bli anställda. Ingen vill gå ett traineeprogram och vara fast i ett större företag. Därför är det viktigt att skapa utrymme att testa nya egna idéer, satsa på ett entreprenörskap. Bolag kan också knoppas av, beroende på vad man vill vara bäst på.


En annan grupp lyfte att man måste våga testa "dumma" idéer i styrelserummet, ifrågasätta mer, blicka framåt snarare än vakta sin historia. Då först kan det komma fram överraskande saker som utvecklar.

– Det räcker inte att man tar in en ung person, någon med färgstark personlighet eller utländsk bakgrund. Speed och kundfokus är a och o, men många bolag tappar ibland det. Att våga släppa bra idéer när de inte funkar. Det kan man behöva bli coachad för att klara av, så jobbigt är det. Sedan måste bolagen också våga "kill your darlings". 

– Det räcker inte att man tar in en ung person, någon med färgstark personlighet eller utländsk bakgrund. Speed och kundfokus är a och o, men många tappar det. And kill your darlings. Att våga släppa bra idéer när de inte funkar. Det kan man behöva bli coachad för att klara av, så jobbigt är det.
– Det räcker inte att man tar in en ung person, någon med färgstark personlighet eller utländsk bakgrund. Speed och kundfokus är a och o, men många tappar det. And kill your darlings. Att våga släppa bra idéer när de inte funkar. Det kan man behöva bli coachad för att klara av, så jobbigt är det.
– Det räcker inte att man tar in en ung person, någon med färgstark personlighet eller utländsk bakgrund. Speed och kundfokus är a och o, men många tappar det. And kill your darlings. Att våga släppa bra idéer när de inte funkar. Det kan man behöva bli coachad för att klara av, så jobbigt är det.
– Det räcker inte att man tar in en ung person, någon med färgstark personlighet eller utländsk bakgrund. Speed och kundfokus är a och o, men många tappar det. And kill your darlings. Att våga släppa bra idéer när de inte funkar. Det kan man behöva bli coachad för att klara av, så jobbigt är det.

"Speed och kundfokus är viktigast"

Deltagare, Women on the Board

– De dagliga innovationerna kan de stora bolagen göra bäst själv liksom den mellanlångsiktiga satsningen. Men den stora stretchen kanske kommer mycket längre fram. Rådet är därför att dela upp sina satsningar i tidshorisonter, säger Anna Settman.

– Små bolag är ofta bättre på att vara nära kund och kolla av om det de tar fram verkligen är det kunderna vill ha, något storbolagen ofta är sämre på.

För att hitta varandra är det viktigt att förstå att det är stora kulturella skillnader mellan entreprenören och storbolagen och att man har olika kunder. Inom forskningen kan man jobba i cykler om 10-15 år medan ett litet bolag med konsumentnära produkter har en helt annan situation. Man måste utgå ifrån den verksamhet man är i.  

Storbolagen behöver entreprenören för att kunna ta snabbare tekniksprång på liknande sätt som entreprenören behöver ta lärdom av industrins längre cykler. Men oavsett om man befinner sig i ett stort eller lite bolag, konstaterade panelen att man måste vara lyhörd mot kunden, oavsett var och vem kunden är.

"Man måste vara lyhörd mot kunden, oavsett var och vem hon är."

Panelen, Women on the Board

Avslutningsvis summerade panelen vad de ansåg viktigast i framtiden för att bygga/utveckla företag:

Anna – Integritet. Det är så många bolag som givet den nya tekniken kommer att hamna i helt nya moraliska och etiska frågor och då blir ett långsiktigt och hållbart synsätt avgörande.

Mernosh – Handlingskraft och lyhördhet. Kunder är viktigare än någonsin.

Christina – Att våga välja, ofta gör man för mycket.

Ulrika – Älska förändring och omväxling. Inget är omöjligt!

"Våga välja, ofta gör man för mycket"

Christina Tillman

Vad tar du med dig från kvällens diskussioner?

Charlotte Blum, HOPS Management:
– De var väldigt duktiga och inspirerande i panelen. Jag tar med mig det här med kundfokus. Alla bolag har ju någon form av kund - det behöver inte vara en slutkund eller en konsument - men jag tror att det är väldigt viktigt att vara medveten om vem ens kund är.
 

Marika Philipson, Särnmark Support AB:
– Jag tar med mig att alla gillar omväxling men få gillar förändring. Det tyckte jag var bra, det ska jag ta med mig. Att förklä allting i omväxling och inte tala om förändring - det är psykologi.
 

Christina Lindstedt, XploreBiz:
– Jag har jobbat med interna affärsinkubatorer och i mer entreprenöriella roller så jag kände igen mig. Med storbolagserfarenhet kan man bidra en hel del till mindre bolag i tidiga skeden med struktur, hur man får beslutsunderlag på plats osv., medan man från storbolagssidan kan bli inspirerad av den snabba rörligheten i mindre bolag, där det finns snabbare beslutsprocesser mm. Det finns mycket att vinna på korsbefruktningen här emellan.

Kontakta oss

Gabriella Hermansson

Gabriella Hermansson

Partner

Tel 0709-29 36 25

Följ oss i sociala medier