Women on the Board om styrelserollen ur ett ägarperspektiv

2019-06-19

Mingel på Women on the Board.
Mingel på Women on the Board.

"Styrelserollen ur ett ägarperspektiv" var ämnet för kvällen när nätverket Women on the Board träffades den 6 maj hos PwC på Torsgatan i Stockholm. Efter inledande mingel välkomnade Gabriella Hermansson alla till kvällens nätverksträff och en diskussion kring vad som krävs för att lyckas i rollen som styrelseledamot i bolag med tydliga ägarintressen. Kvällen modererades av Klara Adolphson, PwC Experience Center. 

Gabriella Hermansson, partner på PwC och projektledare för nätverket Women on the Board, hälsade välkommen: 

一 Women on the Board är PwC:s nätverk för kvinnor i styrelser eller i ledande befattning. Vår ambition är att ge er kunskap, tankar, idéer och ett nätverk som ni har nytta av i ert styrelsearbete. 

Hur kan det vara att jobba i en styrelse i ett bolag med starka ägarintressen? Under kvällens nätverksträff avhandlades en rad spännande frågeställningar om ägarledda bolag, ägarstyrda bolag och samspelet mellan ägare, styrelse och vd.

Agneta Olsson

Agneta Olsson.

Kvällens föreläsare: Agneta Olsson

Women on the Board:s inbjudna föreläsare, Agneta Olsson, inledde programmet. Agneta har under de senaste 20 åren haft ledande positioner inom olika ägarledda företag, bland andra ICA, Santa Maria, Ridderheims och Falbygdens Ost. Hon har skrivit boken "Extern vd – så lyckas du!" eftersom hon själv har gjort resan och lärt av både misstag och framgångsrika strategier. 

一 Jag blev tillfrågad om att bli extern vd i ett mindre ägarlett bolag och underskattade totalt den nya rollen som jag gick in i. Det blev mitt livs tuffaste år! 

Agneta Olsson föreläste om sina erfarenheter som extern vd på resan från ägarlett till ägarstyrt arbetssätt. I sin föreläsning delade Agneta med sig av sina insikter som är baserade på både forskning och praktisk erfarenhet. Hon berättade bland annat om vikten av förberedelser och om samspelet mellan ägare, styrelse och vd. 

I boken beskriver Agneta 15 framgångsfaktorer och hon redogjorde för några av dem under kvällen. 

1. Ett tydligt ägardirektiv (innehållsdeklaration)

De flesta vet inte vad de vill med sina verksamheter och det är det som är problemet.

2. Från ägarlett till ägarstyrt

Börja tänka tidigt! Håll isär rollerna så att det går att växa. Det är säkrare för både bolaget och ägarna. Väldigt sårbart om allt finns i huvudet på ägaren. 

3. Aktiv styrelse med extern ordförande

En extern ordförande är en viktig resurs! Det gäller att balansera rollerna och att personkemin fungerar. Att släppa taget är ibland det mest känslomässigt svåraste i en ägares roll.

4. En tydlig roll för fd vd

Är ägaren beredd att verkligen släppa vd-rollen?

5. Förstå företagskulturen

För att förändra måste du förstå företagskulturen.

6. Ett tydligt vd-uppdrag

Konkretisera uppdraget!

7. Insikt om vd-rollen

Förstå ledarrollen och bottna i den. Räkna med att bli granskad av både ägaren och personalen. Du ska ofta leda under förändring och måste kunna leda dig själv. Viktigt att själv landa och våga ha integritet. 

8. Ett externt bollplank

En vd är alltid ensam - och ännu mer i ägarledda företag.

9. Kommunikation - one voice utåt

Det finns en enorm kraft när man får samspelet och rollerna samverkar! Med en vd bakom ratten och en ägare som pekar ut riktningen går det att flyga både högt och långt!

Angelica Persson Ewö, Margareta Neld, Agneta Olsson, Charlotte Gustavsson, moderatorn Klara Adolphson

Angelica Persson Ewö, Margareta Neld, Agneta Olsson, Charlotte Gustavsson, moderatorn Klara Adolphson.

Paneldebatt

Kvällens moderator Klara Adolphson, PwC Experience Center välkomnade kvällens panel: Agneta Olsson, Angelica Persson Ewö, Charlotte Gustavsson och Margareta Neld.

Angelica Persson Ewö, jurist och ansvarig partner för PwC Legal. Angelica har tjugo års erfarenhet av civilrättslig rådgivning mot ägarledda företag inklusive dess ägare. Vid sidan av sitt arbete med kunder runt om i hela Sverige är Angelica också en uppskattad föreläsare.

Charlotte Gustavsson, verksamhetschef för Styrelseakademien Stockholm. Charlotte har varit vd för Modo, verksamhetschef för MTG i Ghana, lett projekt i Ukraina och varit aktiv ledamot i ett antal olika styrelser. Idag sitter hon i styrelsen för bland andra Jämställda Fonder. Vd-erfarenheterna av att rapportera till olika typer av styrelser har lett till att hon har utvecklat ett starkt intresse och kunskap om samspelet mellan styrelse och vd och vad som skapar ett framgångsrikt styrelsearbete.

Margareta Neld, organisationskonsult, coach och vd för Neld International Consulting AB. Margareta har lång och bred erfarenhet från personalområdet både i svenska och internationella företag. Hon grundade och ledde åren 2006 – 2016 Women In Progress® – styrelseprogram och utbildningar för kvinnor i ledande befattningar.  Margareta har bland annat skrivit boken "Berättelser från styrelserum – mellan dinosaurier och pappersdrakar" om styrelsearbete i mindre och medelstora företag. Idag är Margareta ägare i Asynjor Invest och investerar tillsammans med andra kvinnor i onoterade bolag.

Klara inledde med att fråga Agneta: När bestämmer man sig för att ta in en extern vd? Agneta menar att det tyvärr är ofta just när situationen är kritisk som man hoppas på att en extern vd skall bli räddningen. Momentum finns ju vid tillväxt, när det går bra och förutsättningarna är bättre för att få samspelet att fungera.

En fråga som alla paneldeltagarna fick svara på var: Hur tänker du när du går in i ett bolag? Margareta delade sina tankar utifrån ett investerarperspektiv. Det handlar mycket om att investera i personer och en grundlig genomgång är a och o. Bra styrelsearbete är nödvändigt och det är därför viktigt att ställa frågor kring hur styrelsen ser ut, vilka kompetenser som finns och behövs, så att det blir struktur och ordning på rollerna. Margareta menade att det är både uppskattat och välkommet att ställa alla dessa frågor tidigt i processen.

Angelica som är jurist poängterade vikten av att styrelsen tar sitt ansvar för att bidra till successionplaneringen, har bolagets bästa för ögonen och inte skjuter dessa jobbiga frågor på framtiden.

Charlotte menade att en person som får frågan om att ta ett styrelseuppdrag måste ha integritet och lyssna på sina egna värderingar. Det är viktigt att göra sin läxa innan och förstå varför man är där. Sedan gäller det att jobba på relationerna.

Hur ser då den optimala fördelningen i en styrelse ut? 

Panelen ansåg att det är viktigare med bra personer och rätt kompetens än antal personer. Det är dock lättare om det finns två till tre externa ledamöter än att vara ensam i den rollen.

Mingel på Women on the Board.
Mingel på Women on the Board.

Vad tar du med dig från kvällens diskussioner?

Vibeke Bengtsson

Vibeke Bengtsson, tidigare bland annat styrelsen GHP Stockholm Spinecenter:

– Jättebra! Föreläsningen var så tydlig. Jag kom hit med ett tydligt uppdrag och förhoppning om att få tips på hur vi kan lösa en situation i min direkta närhet. Det är otroligt viktigt att förstå detta med vikten av tydlighet i rollerna. Att sätta ägardirektiv på papper och att ha tydliga roller och struktur i samarbetet styrelse och vd. Formulera och dokumentera!

Kia Orback Pettersson

Kia Orback Pettersson, bland annat styrelsen KnowIT:

– Jag har varit aktiv i 30 olika styrelser, varav en tredjedel har varit ägarledda. Det är absolut svårare att sitta i ett ägarlett bolag. De kräver erfarenhet och kanske inte är det man skall börja med. Allt handlar alltid om mänskliga relationer och de ställs på sin spets när rollerna blandas samman.

 

Kia Orback Pettersson, bland annat styrelsen KnowIT

– Jag har varit aktiv i 30 olika styrelser, varav en tredjedel har varit ägarledda. Det är absolut svårare att sitta i ett ägarlett bolag. De kräver erfarenhet och kanske inte är det man skall börja med. Allt handlar alltid om mänskliga relationer och de ställs på sin spets när rollerna blandas samman.

 

Annika Ramsköld, Vattenfall (hållbarhetschef)

– Det var Inspirerande att lyssna på Agneta. De viktigaste lärdomarna kommer från motgångarna. Skönt att inte göra allt själv. Det jag tar med mig. Vikten av tydlighet i rollerna. Jag jobbar med förändring. Det gäller att ha ett tydligt mål,veta vart vi är på väg och sätta milstolpar. Många glömmer bort tydlighet i roller. Först när alla vet blir det riktigt effektiv

 

Kia Orback Pettersson, bland annat styrelsen KnowIT

– Jag har varit aktiv i 30 olika styrelser, varav en tredjedel har varit ägarledda. Det är absolut svårare att sitta i ett ägarlett bolag. De kräver erfarenhet och kanske inte är det man skall börja med. Allt handlar alltid om mänskliga relationer och de ställs på sin spets när rollerna blandas samman.

 

Annika Ramsköld, Vattenfall (hållbarhetschef)

– Det var Inspirerande att lyssna på Agneta. De viktigaste lärdomarna kommer från motgångarna. Skönt att inte göra allt själv. Det jag tar med mig. Vikten av tydlighet i rollerna. Jag jobbar med förändring. Det gäller att ha ett tydligt mål,veta vart vi är på väg och sätta milstolpar. Många glömmer bort tydlighet i roller. Först när alla vet blir det riktigt effektiv

Annika Ramsköld

Annika Ramsköld, hållbarhetschef, Vattenfall:

– Det var inspirerande att lyssna på Agneta som frikostigt delade med sig av sina lärdomar där de viktigaste ofta kommer från motgångar. Det jag också tar med mig är vikten av tydlighet i rollerna. Jag jobbar med förändring och även där gäller att ha ett tydligt mål,veta vart vi är på väg och sätta tydliga milstolpar. Först när alla har det klart för sig blir det riktigt effektivt.

 

Kontakta oss

Gabriella Hermansson

Gabriella Hermansson

Partner

Tel 0709-29 36 25

Följ oss i sociala medier