Women on the Board 15 år: Hållbarhet, digitalisering och kommunikation

2019-10-25

I år är det 15 år sedan PwC:s nätverk för kvinnor i styrelser och ledande positioner, Women on the Board, startades. Det firades den 9 oktober under en lite annorlunda nätverksträff med inspirerande och lärorika samtal på tema hållbarhet, digitalisering och kommunikation.

Gabriella Hermansson, partner på PwC och den som i dag är projektledare för för nätverket WoB, inledde kvällen med en spännande exposé över olika händelser och trender i omvärlden som har präglat oss och gjort avtryck, från starten 2004 och fram till i dag.

Vi reflekterade över händelser som naturkatastrofer och terrorhot, framväxten av ny teknologi och nya affärsmodeller och personer och initiativ som haft betydelse. När man tittar tillbaka blir det tämligen tydligt varför teman som hållbarhet, digitalisering och kommunikation har fått allt större plats på styrelsens agenda.  

Anna Gustring Boman, PwC, påminde oss också om att andelen kvinnor i styrelser har ökat under perioden och bolagen inom bank, finans och fastighet har i dag störst andel kvinnor i styrelserna.

publik på Women on the Board hösten 2019

WoB grundades 2004 som ett forum för att diskutera och driva styrelsefrågor. Hållbarhet, skattefrågor och utvärdering av styrelsearbete var tidigt uppe för diskussion och teman som krishantering och kommunikation har varit återkommande teman genom åren. Nätverkets syfte har inte varit att driva jämställdhetsfrågor men nätverkets grundare, Anna Hesselman berättar att när kvoteringsfrågan diskuterades på en träff 2010 blev det mycket upprörda känslor i rummet.

– Det debatterades för och emot kvotering livligt av en mycket engagerad panel och flera deltagare blev så upprörda att de reste sig och gick.

Vad gör vi om 15 år? Har vi lärt oss något av historien? 

Klara Adolphsson, PwC var kvällens moderator och programledare.

– Hållbarhet, digitalisering och kommunikation, hur hänger det ihop över de senaste 15 åren? Vi delar upp frågor och diskussioner i tre akter.

Ulla-Britt Fräjdin Hellkvists defining moments på området hållbarhet 

– Ett sådant för mig var Brundtlandkommissionens rapport på 1 000 sidor, "Vår gemensamma framtid" från 1987. Den har påverkat vår nuvarande lagstiftning. Jag var miljöchef 1994 och insåg hur lång tid det tar innan folk får insikter och kan agera. Få vinner på förändring, så det är svårt att sälja in nya idéer. Det är först nu som vi köper hållbarhet kollektivt.

– Jag vill också nämna FN:s hållbarhetsmål, där jag tycker att den sociala hållbarheten är eftersatt. Vi har varit duktiga på att ta fram smarta miljösystem, elbilar, AI och satsat miljarder på teknik, men borde ha jobbat mer med social hållbarhet.

– FN:s hållbarhetsmål används idag i styrelsearbetet. Vi diskuterar vilka mål vi ska ta upp, vad som påverkar vår affär, lokalt och i samhället vi verkar i. Detta är utöver att bara finnas för aktieägarna. Det krävs kunskap för att veta var man ska satsa pengar och resurser. Vi måste förstå hur innovationerna ska utveckla både samhället och företaget.

Charlotta Friborgs defining moments från digitaliseringen av nyhetsrapporteringen. Hur fungerar nyheter i dag? Vad görs annorlunda?

– Digitala medier, mobilundret, iPhone, fildelning… De senaste 15 åren har den tekniska utvecklingen gått i en rasande fart. Vi byggde en iPhone-anpassad site innan man ens kunde köpa mobilen… Att iPhone kom var absolut ett defining moment för mig. 

– Framväxten av sociala medier, demokratiseringen, att kunna följa den arabiska våren i realtid hade en enorm kraft. I dag finns också en stor besvikelse över att sociala medier har manipulerats, vilket blev uppenbart i samband med det oerhörda som Cambridge Analytica gjorde. Det är ironiskt att det blir stora demonstrationer mot FRA samtidigt som vi naivt lämnar all vår data till datajättarna.

– Den stora skillnaden för nyhetsförmedling i dag är hastigheten. Visst det kan bli fort och fel, men snabbheten är en kvalitet. Om det dröjer innan information kommer ut bildas ett vakuum som snabbt leder till spekulationer i olika forum på nätet.

– Denna snabbhet kräver snabba beslut och att förbereda saker som kan förutses. Det förutsätter ett modernt ledarskap med levande samtal och ett djupt kunnande i organisationen om publicistiska etiska principer. Medarbetarna måste idag ha ett större kunnande, fatta egna beslut, tänka själv och lita på sin etiska kompass för att veta när en fråga ska eskaleras.

panelen på Women on the Board hösten 2019

Moderator Klara Adolphsson och paneldeltagarna Paula Hammerskog, Charlotta Friborg och Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist.

Paula Hammerskog om kriskommunikation och mediehantering i skolans värld

Paula Hammerskogs första defining moment var en händelse. Hon berättade om den fasansfulla skolattacken i Trollhättan och hur krishanteringen gick till på AcadeMedia.

– Vi insåg att alla blev drabbade och oerhört rädda. Då är det viktigt med snabb information till alla, inklusive andrahandsdrabbade. Vi behöver visa att vi förstår vad som händer, att vi är en del av samhället och berätta vad vi gör.

Paula berättade vidare om när SVT:s program "Uppdrag granskning" tog upp friskolornas betygsättning och Academedias skolor var bland de skolor som granskades i reportaget.

– Skattefinansierad verksamhet ska tåla granskning och det är viktigt att förklara systemet och beskriva med fakta i stället för att gå i svaromål eller försvara systemet. Det är en bra väg att gå, så sluta med arga debattartiklar och var i stället sann och relevant.

– Det pågår hela tiden olika kampanjer i sociala medier som också skapar en hel del konflikter. Då gäller det för styrelsen att backa och tänka till.

Klara Adolphsson bad publiken att delta med frågor och reflektioner 

Klara Adolphsson:

– Hur kan vi förnya och bryta igenom när folk undviker hemska nyheter?

Några kommentarer:

– Det nya medielandskapet kräver att ledare har mod att våga tänka och fatta snabba beslut. Att välja ett resonerande tonläge utan att gå till attack. 

– Risken med digitaliseringen är att olika särintressen snabbt kan styra åsikter i olika grupper. 

– Media och stora företag sätter tonen och det är medias ansvar att anamma det tonläge som råder.

Charlotta Friborg:

– Media kan lyfta fram att det finns lösningar på samhällsproblem och visa exempel på hur det kan göras. Detta kan bidra till att minska den dystopiska känslan. Detta ligger ju utanför grundidén för media där det gäller att hitta en skurk. Viktigt att samtalet hålls levande på redaktionen för att åstadkomma en förändring.

Paula Hammerskog:

– Ett problem är att det i dag är svårt att nå ut till människor med nyheter även om de är balanserade och neutrala. Vi är på väg bort från traditionella medier, speciellt yngre medborgare. I stället följer man olika influencers i olika grupperingar, vilket skapar konflikthärdar.

Charlotta Friborg:

– Medelåldern bland traditionella tv-tittare är hög och det är oerhört viktigt att finnas online. Det är en utmaning för public service att inte göra allt för alla.

Vilka frågor tror panelen kommer att vara viktiga i styrelserummen om fem år?

  • Cyber Security och vår tro på tekniken
  • Bejaka att Sverige är brokigt land med olika målgrupper och värderingar
  • Ökad individualism, integritets- och samarbetsfrågor 
  • Tonalitet i diskussion och debatt. Att resonera i stället för att skapa konflikt

Läs mer om nätverket Women on the Board och referat från tidigare träffar
 

mingel på Women on the Boards nätverksträff

Mingel på Women on the Boards nätverksträff.

deltagare i Women on the Board hösten 2019

Moderator Klara Adolphsson, PwC:s Experience Center, Charlotta Friborg, Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist, Paula Hammerskog och kvällens värdinna och ansvarig för Women on the Board, Gabriella Hermansson, partner PwC.

Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist, civilingenjör från Chalmers och sedan 2004 ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Ulla-Britt har en lång meritlista från lednings- och styrelsearbete i börsnoterade, privata och statliga företag. Efter många år på olika ledande befattningar inom Volvo Personbilar blev hon ansvarig för näringspolitik inom bland annat hållbarhet, IT, forskning, arbetsmarknad, entreprenörskap och arbetsmiljö på Svenskt Näringsliv. I dag är hon affärsrådgivare och oberoende styrelseledamot. 2014 fick hon utmärkelsen Chair of the Year i Norge för ordförandeskapet i Kongsberg Automotive ASA. Ulla-Britt har deltagit på Women on the Boards träffar sedan starten, både som föreläsare och gäst. 

Paula Hammerskog, Trygghetsdirektör, AcadeMedia. Paula har bakgrund som journalist (reporter på Expressen) och kommunikationsrådgivare. Hon sitter sedan sju år i AcadeMedias koncernledning, de första sex i rollen som kommunikationsdirektör, det senaste året på en nyinrättad befattning – trygghetsdirektör, med ansvar för trygghets- och säkerhetsfrågor. Paula har skrivit en rad böcker, bland annat om krishantering och kommunikation.

Charlotta Friborg, programchef på SVT Nyheters riksredaktion och ansvarig utgivare för bland annat Rapport, Aktuellt, Morgonstudion och svtnyheter.se. Hon har tidigare varit vd och chefredaktör på både Östgöta Correspondenten och UNT samt redaktionschef för digitala medier på Dagens Nyheter. Charlotta har varit vice ordförande för Tidningsutgivarna och sitter i dag i Utgivarnas styrelse, en intresseorganisation för alla Sveriges publicister. I rollen som mediechef har hon drivit flera viktiga granskningar. Hon har prisats för sitt civilkurage och redaktionerna hon arbetat på har belönats för undersökande journalistik och digitalt berättande. Utsedd till Årets digitala ledare 2016 av Salgado, Knowit samt Personal & Chef.
 

Vad tar du med dig från kvällens diskussioner?

Eva Hägg

Eva Hägg, Mannheimer Swartling:

– Det var både tankeväckande och inspirerande. Panelen tydliggjorde olika frågeställningar på ett personligt sätt, vilket var väldigt lärorikt och gav mig nya perspektiv.

Maria Rengefors

Maria Rengefors, Nordea:

– Väldigt spännande och intressant! Det blev en annorlunda och lite längre kväll än vanligt, med ovanligt lite fokus på traditionellt styrelsearbete. Desto mer diskussioner om samhällsutveckling och kommunikations-frågor, vilket blir viktigare och viktigare i styrelsearbetet. Intressant upplägg också med ett samtal i stället för en vanlig presentation och paneldebatt.

 

Kia Orback Pettersson, bland annat styrelsen KnowIT

– Jag har varit aktiv i 30 olika styrelser, varav en tredjedel har varit ägarledda. Det är absolut svårare att sitta i ett ägarlett bolag. De kräver erfarenhet och kanske inte är det man skall börja med. Allt handlar alltid om mänskliga relationer och de ställs på sin spets när rollerna blandas samman.

 

Annika Ramsköld, Vattenfall (hållbarhetschef)

– Det var Inspirerande att lyssna på Agneta. De viktigaste lärdomarna kommer från motgångarna. Skönt att inte göra allt själv. Det jag tar med mig. Vikten av tydlighet i rollerna. Jag jobbar med förändring. Det gäller att ha ett tydligt mål,veta vart vi är på väg och sätta milstolpar. Många glömmer bort tydlighet i roller. Först när alla vet blir det riktigt effektiv

 

Kia Orback Pettersson, bland annat styrelsen KnowIT

– Jag har varit aktiv i 30 olika styrelser, varav en tredjedel har varit ägarledda. Det är absolut svårare att sitta i ett ägarlett bolag. De kräver erfarenhet och kanske inte är det man skall börja med. Allt handlar alltid om mänskliga relationer och de ställs på sin spets när rollerna blandas samman.

 

Annika Ramsköld, Vattenfall (hållbarhetschef)

– Det var Inspirerande att lyssna på Agneta. De viktigaste lärdomarna kommer från motgångarna. Skönt att inte göra allt själv. Det jag tar med mig. Vikten av tydlighet i rollerna. Jag jobbar med förändring. Det gäller att ha ett tydligt mål,veta vart vi är på väg och sätta milstolpar. Många glömmer bort tydlighet i roller. Först när alla vet blir det riktigt effektiv

Marianne Nilsson

Marianne Nilsson, Swedbank Robur:

– Mycket roligt att fira 15 år med nätverket! Värdefullt med arenor där samtal, reflektioner och nätverkande får ta plats. Jag tar med mig mycket kloka tankar från kvällen och uppskattade särskilt kopplingen till styrelsen och styrelsearbetet och resonemangen vad styrelsen måste göra för att framtidssäkra bolagen. Alla vet vi att det krävs snabba beslut för att inte hamna på efterkälken i den digitaliserade världen men det kräver också att extra vikt läggs vid ett resonerande och faktabaserat förhållningssätt. Insikter och kunskap blir aldrig gammalmodigt.  Så varmt tack till PwC för en insiktsfull kväll och för att samtalet fortsätter!
 

Kontakta oss

Gabriella Hermansson

Gabriella Hermansson

Partner

Tel 0709-29 36 25

Följ oss i sociala medier