Styrelsearbete i förändring

2016-04-25

"Styrelseledamot 2020 – ett uppdrag du vill ha?" var temat när nätverket Women on the Board träffades den 26 april hos PwC i Stockholm. Kvällen bjöd på en intressant diskussion om hur man i styrelsearbetet tar sig an utmaningarna och ser möjligheter i en värld under ständig förändring.


Gabriella Hermansson, partner på PwC, hälsade välkommen och konstaterade att det var fullsatt vilket visade att kvällens ämne intresserade många. Förändringar som digitalisering, globalisering och urbanisering påverkar styrelsearbetet i allt större utsträckning. Det blir svårare att förutspå framtiden och vara strategisk och långsiktig.


– Syftet med Women on the Board är att ge er idéer, kunskap och kontaktytor som ni kan ta med er in i styrelserummen. Och ikväll kommer ni få inspiration kopplat till framtidstänk.


Kvällen inleddes med att Karin Andersson från Kairos Future pratade om förändringar som påverkar förutsättningarna för styrelsearbetet. Tekniken tar allt större plats, utvecklingen går snabbare och snabbare, och tanke är den nya värdekedjan.


– I industrisamhället byggdes framgång på produktionseffektivitet. Idag byggs framgång snarare på att effektivisera tankeprocesser – idéer är de nya råvarorna, tänkande den nya produktionen och koncept de nya produkterna, menade Karin.


Att spana på omvärlden, analysera och konceptualisera och på det sättet skapa en levande strategisk karta som driver företaget framåt blir en mycket viktig del i styrelsearbetet framöver.


Panelen som sedan tog plats på scenen höll med Karin Andersson.


– När man sitter i styrelsen tror jag att det är en fördel att hela tiden fråga sig – var är affären och var är kunderna? Omvandlingstakten för affärsmodell och kunder ökar hela tiden, sade Caroline Sundewall.


Ett modeord som ofta hörs idag är ”digitalisering” och hur den är en stor bidragande faktor till snabb förändring, nya utmaningar och risker. En förutsättning för att sitta i en styrelse är att inte rädas förändringar utan att omfamna dem, ta tillvara på dem och se möjligheterna.


– Det som sker nu med hjälp av digitaliseringen är exceptionellt. Denna utveckling kostar också mycket mindre pengar. Det måste vi komma ihåg, tyckte Eva Cederbalk.


Erfarna och äldre styrelsemedlemmar kan alltså vara värdefulla i ett ungt företag, men även tvärtom. Yngre styrelsemedlemmar kan vara ett viktigt tillskott i en traditionell och äldre styrelse, men inte helt utan erfarenhet. Den erfarenheten skaffar man sig ofta genom en operativ roll. Det kan också vara en risk att ta sig an en stor mängd styrelsearbete i unga år från ett privatekonomiskt perspektiv. Det genererar inte någon pensionsavsättning, samt att det sen kan vara svårt att komma tillbaka till operativa roller. I Castellums styrelse, som Charlotte sitter i, har man hittat en lösning för att få in nytänkande och innovation. Där har styrelsen och ledningen tillsatt en advisory board som består av tre personer med en genomsnittsålder på 27 år.


– Denna advisory board är inbjuden till två möten per år med den enda uppgiften att provocera styrelse och ledning på ett kärleksfullt sätt. Detta resulterar i en plan med aktiviteter som sedan följs upp och bockas av, sade Charlotte Strömberg.


Detta upplägg väckte intresse hos många av deltagarna. Stämningen var positiv och många stannade kvar under minglet efteråt för att diskutera frågorna vidare.

Kvällens deltagare på scenen:


Moderator
: Suzanne Liljegren, Styrelseakademiens vd

Föreläsare: Karin Andersson, partner Kairos Future

Panel:

  • Caroline Sundewall, styrelseproffs med erfarenhet från ordförandeposten i Cloetta, Svodler samt ledamot i styrelserna för bland andra TeliaSonera, Electrolux, Ahlsell och Haldex.
  • Charlotte Strömberg, styrelseproffs med erfarenhet som ordförande i Castellum samt styrelsen i bland andra Fjärde AP-fonden, Bonnier Holding, Rezidor Hotel Group och Skanska.
  • Eva Cederbalk, styrelseordförande i Klarna, rådgivare och bollplank åt personer med vd-uppdrag och tidigare vd för SBAB.

Vad tar du med dig från kvällens diskussioner?

Katarina Burton, Burton Consulting AB

– Att anpassa sig efter utomstående förändringar kan handla om att kannibalisera på en fungerande kassako, och det gör ont. Och att digitalisering har blivit ett ”buzzword”. Men vad är det egentligen?

Pia Nilsson, PiJa Media & Management

– Det är alltid viktigt att ha diskussioner kring strategier och spana på det som ligger runt hörnet. Men jag tar nog med mig att om man ska vara innovativ och lyckas måste man även ha ordning och reda.

Christina Lindberg, Anodos Förvaltning AB

– Strategiarbetet måste pågå året om. Och laget – att arbeta tillsammans styrelse och ledning med exempelvis en advisory board som utmanar.

Kontakta oss

Gabriella Hermansson

Gabriella Hermansson

Partner

Tel 0709-29 36 25

Följ oss i sociala medier