Valberedningen – med rätt att välja

Apr 29, 2013


Vårens Women on the Board hölls den 25 april och temat för kvällen var "Valberedningen - maktfaktor i kulisserna".
 

Aldrig kunde vi ana när vi satt och planerade vårens ämne i början av året att diskussionen skulle riktigt hetta till under mars och april. Tunga näringslivsrepresentanter har både kritiserat och försvarat den svenska ägarstyrningsmodellen.
 

Kristina Ekengren från Näringsdepartementet, som bland annat sitter i TeliaSoneras valberedning, inledde och berättade om Valberedningens mandat och gav lite egna reflektioner.
 

– Den svenska valberedningen har funnits i drygt tio år, men är fortfarande relativt omogen. Det har inte etablerats någon best practice och det finns mycket lite skrivet om hur en valberedning bör strukturera sitt arbete. Svensk kod för bolagsstyrning handlar mer om hur en valberedning ska sättas samman och vad den ska föreslå stämman än om hur valberedningen ska genomföra sitt uppdrag.
 

– En lite mer detaljerad kod avseende valberedningens arbetsformer skulle vara ett enkelt sätt att etablera en standard och därmed ta den svenska valberedningen till nästa nivå. Det vore också bra ur mindre aktieägares perspektiv, eftersom det skulle ge dem en bild av vad som faktiskt föregår i valberedningen.
 

Ragnhild Wiborg, styrelseproffs i Sverige och i Norge, ansåg att en av de avgörande faktorerna för att valberedningen ska lyckas i sitt arbete är att ägarnas mål tydliggörs för valberedningen. Visst är det viktigt att förstå vart företaget är på väg men utan att riktigt förstå ägarnas mål kan aldrig en valberedning tillgodose ägarnas behov, menade Ragnhild.
 

Vidare menade hon att kvinnor som vill sitta i styrelser ska kontakta valberedningen direkt, det är det mest effektiva sätt att komma under valberedningens radarskärm.

 

Dokumentation från träffen

Kontakta oss

Gabriella Hermansson

Gabriella Hermansson

Partner

Tel 0709-29 36 25

Följ oss i sociala medier