Tillväxt och cyber security

2016-11-15

"Tillväxt och Cyber Security – hur går ekvationen ihop?” var temat när nätverket Women on the Board träffades 15 november på PwC i Stockholm.


Ett hett ämne där Rolf Rosenvinge som leder PwC:s affärsområde Cyber Security tillsammans med Anna Malm Bernsten som bland annat  innehar rollen som ordförande i styrelserna för Oatly/CEBA och Liselotte Engman, styrelseordförande och medgrundare för Digoshen,  diskuterade styrelsens ansvar och möjlighet till kontroll av cybersäkerheten i företag och organisationer under stark expansion eller förändring.

Gabriella Hermansson, partner på PwC, hälsade välkommen med en kort bakgrundsförklaring till nätverkets syfte – att förutom kunskap och kontaktytor också bidra med tankar och aktuella frågeställningar att ta med sig in i styrelserummet. I en tid där digital transformation bjuder på oändliga möjligheter finns också en rad nya risker. Hur kan styrelse och ledning ta kontrollen och börja arbeta praktiskt med cybersäkerhet? 

Rolf Rosenvinge redogjorde kort för rapporten ”Turnaround and transformation in cybersecurity ”som visar att många företag redan intresserar sig för frågan. Men idag handlar en bra beredskap inte längre bara om goda tekniska lösningar utan också om att skapa en ny säkerhetsmedveten företagskultur och en riskanalys som inkluderar allt från företagets strategiska, operationella, legala och finansiella risker. 

Kvällen avslutades med att deltagarna spelade Game of Threats, som simulerar effekten av cyberrelaterade attacker, under ledning av Martin Bernhardtz och Baris Uckan Färnman. Baserat på verkliga hot och utmaningar är syftet med Game of Threats att snabbt ge styrelsen insikt i de vanligaste cyberattacksmotiven och metoderna samt en ökad förståelse för de åtgärder som bör vidtas för att skydda sin verksamhet.


Moderator var Elin Kock, auktoriserad revisor från PwC i Karlstad.

Mingel
Diskussion på Women on the Board

Kontakta oss

Gabriella Hermansson

Gabriella Hermansson

Partner

Tel 0709-29 36 25

Följ oss i sociala medier