Women on the Board pratar hållbara styrelser – var står vi i dag och vart är vi på väg?

2017-03-21

Women on the Board mars 2017 | PwC

Elin Kock, Anna Gustring Boman, Seher Yilmaz, Jan Andersson, Sofie König och Gabriella Hermansson.

”Styrelsens sammansättning och ersättning” var temat för nätverket Women on the Boards träff den 14 mars hos PwC på Torsgatan i Stockholm. Efter inledande mingel välkomnade Gabriella Hermansson alla till kvällens nätverksträff och en diskussion kring hur en styrelse ser ut i dag och i framtiden.

Därefter redogjorde Anna Gustring Boman för PwC:s senaste rapport ”Styrelsers sammansättning och ersättningsnivåer i svenska företag”. I rapporten, som fokuserar på MidCap-bolagen, syns en marginell föryngring av styrelseledamöter, där genomsnittsåldern nu ligger på 56 år. Ett generationsskifte anas, där 40-talisterna minskar och 70-talisterna ökar. Det syns en tendens att ”lika väljer lika”, så en ung styrelse väljer unga ledamöter och motsvarande gäller för äldre styrelser.

När det gäller jämställdhet visar stämmoprotokollen från 2016 att det sitter 35 procent kvinnor i styrelserna i MidCap bolagen – en ökning med 5 procentenheter. Bäst i klassen är företag inom den finansiella sektorn.

Panelen tog sedan plats på scenen för att diskutera kvällens ämne tillsammans med deltagarna. Panelen leddes av Elin Kock och bestod av Sofie König, Netlight Consulting, Seher Yilmaz, Rättviseförmedlingen och Jan Andersson, Swedbank Robur.

Det blev en intressant diskussion med många tankar och perspektiv för deltagarna att ta med sig in i styrelserummen.

– Kompetens sitter inte i bakgrund, ålder eller kön. Känslan av framgång i homogena grupper är större än vad den faktiskt är. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte är färdiga med jämställdhetsfrågan, men vi behöver också klara att tänka bredare än så, sade Seher Yilmaz.

Att det ställs allt högre krav på kompetens och professionalism än tidigare var panelen enig om.

– Förr i tiden fick man ett styrelseuppdrag för att man var kompis med de andra i styrelsen och att de tyckte likadant som en själv, kommenterade Jan Andersson.

– Detta har förändrats i och med införandet av svensk kod för bolagsstyrning, vilket har bidragit till ökad transparens och till att styrelsearbete utvecklats till mer av en profession än tidigare. Ersättningen behöver då spegla tidsinsatsen och risknivån.

Deltagarna engagerade sig i debatten och hade såväl frågor till panelen som kloka inspel. Stämningen var positiv och många stannade kvar under minglet efteråt för att diskutera frågorna vidare.

Mingel på Women on the Board i mars 2017 | PwC
Mingel på Women on the Board i mars 2017 | PwC

Kontakta oss

Gabriella Hermansson

Gabriella Hermansson

Partner

Tel 0709-29 36 25

Följ oss i sociala medier