Gränsdragning mellan styrning och strategi

Nov 15, 2012

Frestelsen att bli operativ ligger nära till hands när man som styrelseledamot har stort ansvar och därmed också tar ett stort personligt ansvar. Hur operativ får, ska och bör man vara som styrelseledamot? Women on the Board tog upp frågan på höstträffen den 8 november.
 

Temat för träffen var ”Gränsdragning mellan styrning och strategi” och 50 personer var på plats. Christine Rankin som ansvarar för Women on the Board, menar att styrelsen uppdrag är först och främst en strategiskt styrande roll. Men styrelsen har också en kontrollfunktion genom att följa och utvärdera den löpande verksamheten. Ett dilemma är hur styrelsen ska ta ansvar för helheten utan att gå ner i detaljer.
 

– Det var mycket roligt att se så många deltagare och att så många bidrog till debatten, men kloka inlägg och reflektioner, säger Christine Rankin.
 

Under träffen talade styrelseproffset Caroline Sundewall och Lisa Lindström, vd på Doberman och ledamot i flera styrelser.
 

Caroline Sundevall talade om, att för styrelsearbetet är det viktigt med en väl fungerade grupp och en bra gruppdynamik, där styrelsens ordförande har en viktig roll i styrelsen agerar beroende på om ordföranden är passiv eller auktoritär.
 

Lisa Lindström fokuserade på hur viktigt det är för styrelsen att förstå slutkunden, då det är i mötet med kunden som nya tjänster utvecklas. Hon pratade om att "åka hiss" och betydelsen av att styrelsen är på kundnivå och tar in kunskap, för att sen gå tillbaka upp till styrelsenivå och fundera på strategiska frågor. En inte helt enkel, men viktig resa.
 

Från PwC föreläste Camilla Carlell och hon rundade av med att säga, att det är mer regel än undantag, att styrelser och ledning arbetar i osynkroniserat. Camilla menar att strategi handlar om att nå de rätta resultaten, inte bara hitta de rätta svaren. Att det är viktigt att ägarna talar om för styrelsen vad de vill med bolaget och när de inte gör det ordentligt tvingas styrelsen att ta dubbla roller och både agera strategiskt och operativt.

 

Dokumentation från träffen

Kontakta oss

Gabriella Hermansson

Gabriella Hermansson

Partner

Tel 0709-29 36 25

Följ oss i sociala medier